Een dag uit het leven van Emma

Loop mee met een leraar in het Gooi

Emma vindt het allermooiste aan haar werk dat ze te maken heeft met allerlei type mensen. ‘Je hebt als leraar een rol in de eerste levensjaren van een diversiteit aan kinderen. Je laat zien dat er meer is dan die veilige plek thuis, namelijk die veilige plek op school.’

In het basisonderwijs heb je veel contact met ouders. Emma betrekt ze graag bij de ontwikkeling van hun kind. ‘Het is geweldig om de belevenissen van de kinderen op school met de ouders te delen. Met een simpel mailtje met wat hoogtepunten van de dag maak je als leraar écht verschil.’

Leraar worden in het basisonderwijs

Leerkracht worden in het basisonderwijs: een fantastische baan. Wie was jouw favoriete leerkracht op de basisschool? Wil jij ook het verschil maken voor een kind? Je draagt als leraar in het basisonderwijs volop bij aan de ontwikkeling van jonge kinderen. Of je nu les gaat geven aan de onderbouw, middenbouw of bovenbouw. Als leerkracht in het basisonderwijs is elke dag een nieuwe uitdaging. Iedere groep vraagt weer andere kennis, kunde en vaardigheden. En hoe bijzonder is het als kinderen later jou zich nog steeds herinneren als ze groot zijn?

Leraar in beeld

Gijs van Pelt
De Windkanter

‘Lach om jezelf en durf fouten te maken’ is het advies van Gijs van Pelt, leerkracht op de Windkanter, aan startende leraren. De Windkanter is een openbare basisschool voor vrije schoolonderwijs. Gijs deelt onder andere zijn favoriete plek in het Gooi, een tip voor een gezellige avond uit en zijn advies aan de Minister van Onderwijs.

School van de maand

Villa Vrolik
Hilversum

In een open, licht gebouw in de wijk Anna’s Hoeve biedt Villa Vrolik kinderen van 2 tot 13 jaar een totaalpakket aan Daltononderwijs, opvang én een peuterspeelzaal. Onderwijs en opvang, leren en ontwikkelen, lopen naadloos in elkaar over. Vanuit één aanpak en één pedagogische visie. Met dit eigentijdse concept staat Villa Vrolik deze keer in de spotlight bij Leraar in het Gooi.    

In gesprek met

Elies Kok
Ichthus

Elies houdt van nieuwe dingen leren en doet dit al haar hele werkende leven in dezelfde sector: het onderwijs. Ze is bestuurder bij Ichthus en daar leert ze gewoon lekker door. Na twee jaar duoschap directeur/bestuurder, doet ze het vanaf oktober alleen. En dat bevalt haar prima. ‘Natuurlijk moet ik nu actief collega bestuurders opzoeken om te sparren en dat doe ik ook. Maar alleen aan het roer staan is ook fijn.’

Waar zijn de scholen in het Gooi?

Veel gestelde vragen aan Leraar in het Gooi

Als je nu nog niet in het basisonderwijs werkt, maar dat wel graag zou willen, dan kan dat als zij-instromer. Omdat jij al werkervaring, hoef je niet de complete 3- of 4-jarige Pabo te doen. Er is een verkort traject dat ongeveer twee jaar in beslag neemt. Tijdens dit traject sta je voor de groep en combineer je praktijkervaring met de nieuw opgedane kennis en vaardigheden.

Het traject voor zij-instromers is intensief. Daarom zijn er die eisen.

 • Je hebt een afgeronde en relevante hbo-opleiding.
 • Je hebt beroeps- en maatschappelijk ervaring
 • Je hebt een verklaring omtrent gedrag (VOG).

Je kunt ook kiezen voor de deeltijd Pabo. Die is vooral bedoeld voor als je nu nog te weinig kennis en ervaring hebt om naast je opleiding direct zelfstandig voor de klas te staan. Tijdens je opleiding wordt het lesgeven in de praktijk geleidelijk opgebouwd. Afhankelijk van je vooropleiding duurt dit traject 2-3 jaar. Tijdens de opleiding ontwikkel je een stevig fundament van kennis en vaardigheden om voor de klas te staan. Je loopt ook stage. Halverwege de opleiding sta je als leerkracht betaald voor de klas.

Liever niet direct voor de groep?

Je vindt het niet prettig om direct zelfstandig voor de groep te staan, maar je wilt wel aan het werk op een school? Je kunt als leraarondersteuner aan de slag en dit combineren met je opleiding. Als je opleiding is afgerond, kan je met meer ervaring je loopbaan als leerkracht beginnen.

Hybride leraar

Als je je huidige werk wilt combineren met lesgeven, kun je deeltijd leraar of hybride leraar worden. Je mag maximaal vier uur per week lesgeven zonder onderwijsbevoegdheid. Als je meer uren wilt werken, moet je binnen twee jaar je lesbevoegdheid voor het primair onderwijs behalen.

 

 

Versneld voor klas  

 Heb je een vwo-diploma? Dan kun je bij een flink aantal Pabo's in aanmerking komen voor een verkorte lerarenopleiding van 3 jaar. Dit kun je bespreken met de hogeschool waar je de pabo wilt gaan volgen.

Wil je het traject zij-instroom in het beroep volgen? Dan moet je eerst op zoek gaan naar een school(bestuur) of mbo-instelling waar je kunt worden aangenomen en het traject kunt gaan volgen. Om te zien of je geschikt bent moet je deelnemen aan een geschiktheidsonderzoek. De school of het schoolbestuur kan dit onderzoek aanvragen bij een lerarenopleiding, maar dit kun je ook zelf doen (Besluit zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs). Uit het onderzoek zal blijken:

 • of je voldoende geschikt bent om direct voor de klas te kunnen staan;
 • of je daarnaast binnen 2 jaar een bevoegdheid kunt halen;
 • welke aanvullende scholing en begeleiding je nodig hebt.

Blijkt uit het geschiktheidsonderzoek dat je geschikt bent? Dan ontvangt je een geschiktheidsverklaring van de lerarenopleiding.

Salaris zij-instromer

Dit is afhankelijk van meerdere factoren, waaronder je eerder opgedane ervaring en de beschikbare uren die je voor de klas staat. Het maximum salaris tijdens een zij-instroom traject ligt bij € 3.078,- (loonschaal L10/7).

In de tabel staan afgeronde bruto bedragen die gebaseerd zijn op de cao po 2019-2020. In de beloning op maandbasis zitten ook het vakantiegeld, de eindejaarsuitkering en voor iedereen geldende toelagen.

Schaal, treden en totale beloning in het basisonderwijs per 1 januari 2020
Schaal Salaristrede Maandsalaris  Beloning op maandbasis
L10 Start € 2.678 € 3.100
L10 Na 10 jaar € 3.525 € 4.050
L10 Maximum € 4.113 € 4.750
L11 Start € 2.758 € 3.190
L11 Na 10 jaar € 3.720 € 4.300
L11 Maximum € 4.434 € 5.120
L12 Start € 2.812 € 3.250
L12 Na 10 jaar € 4.107 € 4.740
L12 Maximum € 5.070 € 5.850

Als zij-instromer basisonderwijs sta je minimaal 2 en maximaal 4 dagen per week als leraar voor de klas. Je maakt hierover zelf afspraken met de werkgever.

Elk zij-instroomtraject is maatwerk. De kosten kunnen dus ook per traject (en daarmee per persoon) sterk variëren.

Er zijn verschillende  ‘kostenposten’ voor een zij-instroomtraject.

 • Het geschiktheidsonderzoek (varieert per instelling).
 • De scholing die het schoolbestuur inkoopt bij de lerarenopleiding varieert per instelling: sommige instellingen laten de zij-instromer ‘meelopen’ met de reguliere deeltijdopleiding. Het aantal modules kan oplopen. Andere instellingen maken een maatwerktraject. Daardoor lopen de opleidingskosten sterk uiteen, van €8.000 tot €15.000,-

Een schoolbestuur neemt vaak een deel van de kosten op zich. Daarbij moet je denken aan:

 • De kosten voor begeleiding/coaching binnen de school zelf;
 • De kosten voor de vrijstelling van de zij-instromer voor de opleiding
 • Er zijn schoolbesturen die de zij-instromer laten meelopen zonder de verantwoordelijkheid voor een klas. Deze kosten voor deze extra formatie on in het beroep te groeien neemt de school/het bestuur dan voor haar rekening.

Schoolbesturen kunnen per zij-instromer subsidie aanvragen bij DUO. Deze kan gebruikt worden om de opleidingskosten van de zij-instromer te dekken. Oftewel: over het algemeen heeft de zij-instromer weinig tot geen kosten. De exacte bedragen hangen af van het maatwerk traject en de regelingen van het bestuur waaronder de school valt.