Leraar worden in het mbo

Als leraar in het middelbaar beroepsonderwijs breng je jouw beroepservaring hands on over op je studenten. Je bereidt ze voor op hun toekomstige beroep en hun deelname aan de maatschappij. Elke dag met je vak bezig zijn én de volgende generatie inspireren: iets mooiers is er niet.

Waarom werken in het mbo

 • jouw vak overbrengen op jongeren
 • betaalde opleiding
 • direct betaald aan de slag
 • lesgeven combineren met je baan

Een dag uit het leven van Jens

Loop mee met een leraar in het Gooi

‘Als iemand me vraagt wat voor werk ik doe, dan zeg ik altijd: ‘Ik ben een vakidioot die voor de klas staat’. Aan het woord is Jens, leraar bij het MBO College Hilversum. Want dat is wat een goede docent op het mbo is: iemand met passie voor zijn of haar vak. Als mbo-leraar in het Gooi krijgt Jens de kans om zowel met de praktijk als met theorie bezig te zijn. Jonge mensen meenemen in jouw wereld en ze voorbereiden op hun toekomst. Vol overgave, praktijkervaring en gezond verstand lesgeven. ‘Elke dag met je vak bezig zijn én de volgende generatie inspireren: Iets mooiers bestaat er niet’.
zij-instromer

Ben je enthousiast over jouw vak en wil je het anderen leren? Bekijk hier de route voor zij-instromen in het mbo.

lerarenopleiding

Volg een lerarenopleiding aan de hogeschool en stroom in als starter in het mbo.

stage

Volop stagemogelijkheden bij het MBO College Hilversum, lees hier meer.

vakgebieden

Fulltime of parttime leraar worden in jouw vakgebied op het mbo? Vind hier de vakgebieden.

Het MBO college Hilversum

Werken bij het MBO College Hilversum betekent werken op een sfeervolle en gezellige school met alle ruimte voor verfrissende ideeën. Welke interesse een student ook heeft, het MBO College Hilversum heeft er een opleiding voor. Met zo’n 100 vakopleidingen in 15 sectoren voor zo’n 6.000 studenten biedt deze school context-rijk, uitdagend en vernieuwend onderwijs.

De studenten krijgen de ruimte om te ontdekken wie ze zijn, waar hun kracht ligt en welk beroep het beste bij hen past. Ontdekkingsgericht leren, waarbij de studenten bij het kiezen van hun eigen leerroute kunnen leren op een manier die bij hen past. Studenten leren naast een vak ook belangrijke persoonlijke vaardigheden, zodat ze klaar zijn voor hun toekomst in werk of vervolgopleiding én de maatschappij. Daar zijn docenten voor nodig die initiatieven nemen en zichzelf willen ontwikkelen.

Het MBO College Hilversum is onderdeel van het ROC Amsterdam – Flevoland, de grootste aanbieder van mbo-onderwijs in de Randstad. Ondanks de grootte, werk je in kleine en zelfstandige teams. Het MBO College Hilversum is goed te bereiken met het OV en is een plek waar studenten en medewerkers met trots en plezier naar toe gaan.

Leraar in beeld

Jens Hakanson
MBO College Hilversum

Waarom heeft Jens de overstap gemaakt naar het onderwijs. Waar kun je hem voor wakker maken? Wat als hij Minister van Onderwijs was? Maak kennis met deze ICT-leraar voor wie geen dag hetzelfde is.

Toekomstige collega

Johan van Eijden
MBO College Hilversum

“Toen ik heel klein was, werden de huizen achter ons gesloopt met zo´n grote sloopkogel. Daar zat ik de hele dag gefascineerd naar te kijken. Dát wilde ik worden! Maar later werd het elektrotechniek en die keuze heeft me mijn hele leven geholpen en mijn pad uitgestippeld.”

In gesprek met

Horia Boutahar
MBO College Hilversum

Liefde voor het onderwijs is de grote motivator in de loopbaan van Horia Boutahar. Het was de plek van bestemming voor deze directeur Onderwijs van MBO College Hilversum. Ze stuurt, samen met Jörgen Koelemeij en Jeroen Ankersmit, het MBO College aan.

Veelgestelde vragen aan Leraar in het Gooi

Werken in het middelbaar beroepsonderwijs biedt een veelheid aan vakgebieden als leerkracht of instructeur. Op de website van het onderwijsloket vind je informatie over de (leer)routes naar leraar of instructeur binnen het mbo, de verschillen hiertussen en de functiemogelijkheden binnen het mbo.

Het MBO College Hilversum is binnen de regio Gooi & Vechtstreek de aanbieder van het middelbaar beroepsonderwijs.

 

Het voortgezet onderwijs (vo) is het vervolg op het basisonderwijs. Binnen het vo zijn vier niveaus te onderscheiden; praktijkonderwijs (pro), het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) en het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo). Binnen het voortgezet onderwijs worden naast diverse talen, aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer en natuur- en wetenschapsvakken aangeboden. Per niveau verschilt de verdieping.

Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) kan een vervolg zijn op (soms) de Praktijkschool en op alle vmbo niveaus. Binnen het mbo zijn veel beroepsopleidingen in maximaal vier niveaus te onderscheiden. Op alle niveaus worden Nederlands, Engels, Wiskunde, Burgerschap en Sport aangeboden. Het aanbod van de beroepsgerelateerde vakken wordt bepaald door de opleiding.

 

Item VO Mbo
Leeftijd leerlingen 12-18 jaar 16-25 jaar
Onderwijsconcepten Algemeen, Dalton, Vrije school etc Gebundeld in regionale opleidingscentra, veelal generiek met uitzondering van de groene mbo’s.
Theorie / praktijk Pro biedt veel praktijk, weinig theorie; vmbo half praktijk, half theorie; havo met name theorie, praktijk onderdelen zoals sport, muziek en film; vwo gericht op de theorie met een aantal praktische vakken zoals sport, muziek en film. Het accent ligt op de beroepspraktijk. Theorie is ondersteunend aan de praktijkonderdelen.
Opleidingsvereisten leraar Eerste of tweedegraadsbevoegdheid * PDG **
Ontwikkelmogelijkheden Het beroep van leraar is altijd in  ontwikkeling. Naast de lesgevende taak voert iedere leraar ook andere taken uit. Hierbinnen zijn vele ontwikkelmogelijkheden. Binnen de meeste mbo’s heeft de leraar naast de les gevende taak ook andere taken. Daarbij valt te denken aan begeleiden van leraren in opleiding, examencommissie, intake organisatie etc.
Werkplekken in het Gooi Hilversum, Bussum, Naarden, Laren, Weesp. Hilversum

**Het PDG-traject is een zij-instroomtraject dat professionals de mogelijkheid geeft om hun expertise vanuit de beroepspraktijk in het mbo voor de klas te brengen. PDG staat voor Pedagogisch-Didactisch Getuigschrift, omdat je tijdens dit traject werkt aan je pedagogisch-didactische kennis en vaardigheden. (https://www.onderwijsloket.com/kennisbank/artikel-archief/wat-is-een-pdg-traject)

Je wordt leraar in het beroepsonderwijs door af te studeren aan een lerarenopleiding. Of je hebt een tweedegraadsbevoegdheid behaald in een traject voor zij-instromer. Je kunt lesgeven in het mbo als je een hoger onderwijsgetuigschrift op minimaal tweedegraads niveau hebt. Bijvoorbeeld:

 • een diploma van een bacheloropleiding tot tweedegraads leraar voortgezet onderwijs in het vak waarin je les wilt geven;
 • een diploma van een masteropleiding tot eerstegraads leraar voortgezet onderwijs in het vak waarin je les wilt geven;
 • een getuigschrift van het bekwaamheidsonderzoek ter afsluiting van een zij-instroomtraject als leraar vo of mbo in het vak waarin je les wilt geven;
 • een getuigschrift waaraan de bevoegdheid voor het leraarschap in het mbo is verbonden. Dit getuigschrift is afgegeven voor 1 augustus 2006.

Voor de tweedegraads lerarenopleiding moet je het volgende diploma hebben:

 • havo-diploma;
 • vwo-diploma;
 • mbo-diploma (niveau 4).

Heb je deze diploma's niet en ben je ouder dan 21 jaar? Dan kun je een toelatingsonderzoek doen. Daarmee kun je eventueel toch worden toegelaten tot de opleiding.

Voor het mbo zijn de salarissen vastgelegd in de cao mbo. In de cao zijn vier salarisschalen voor docenten opgenomen: LB, LC, LD en LE. In welke salarisschaal je wordt ingedeeld, hangt af van de taken en verantwoordelijkheden die bij jouw functie horen, de hoeveelheid ervaring die je hebt en de scholing die je gevolgd hebt. Salarisschalen LB, LC en LD hebben 12 treden, salarisschaal LE heeft 13 treden.

 

Salarisschalen middelbaar

beroepsonderwijs

Bruto maandsalaris –

trede 1

Bruto maandsalaris –

 trede 12 of 13

LIO € 1481,- n.v.t.
Docent LB € 2961,- € 4429,-
Docent LC € 3385,- € 5018,-
Docent LD € 3871,- € 5685,-
Docent LE € 4427,- € 6162,-

Volledige salaristabel

  docent LB docent LC docent LD docent LE
trede 1 € 2961,- € 3385,- € 3871,- € 4427,-
trede 2 € 3094,- € 3533,- € 4035,- € 4571,-
trede 3 € 3227,- € 3681,- € 4201,- € 4716,-
trede 4 € 3361,- € 3830,- € 4366,- € 4861,-
trede 5 € 3495,- € 3978,- € 4530,- € 5005,-
trede 6 € 3628,- € 4127,- € 4695,- € 5150,-
trede 7 € 3762,- € 4276,- € 4861,- € 5294,-
trede 8 € 3895,- € 4423,- € 5025,- € 5439,-
trede 9 € 4028,- € 4572,- € 5190,- € 5584,-
trede 10 € 4162,- € 4720,- € 5355,- € 5728,-
trede 11 € 4296,- € 4869,- € 5520,- € 6018,-
trede 12 € 4429,- € 5018,- € 5685,- € 6018,-
trede 13 n.v.t. n.v.t. n.v.t. € 6162,-

De huidige cao heeft een looptijd tot 1 december 2021.

 

Bron: https://www.onderwijsloket.com/kennisbank/artikel-archief/wat-verdient-een-docent-in-het-mbo