Leraar worden in het voortgezet onderwijs

Middelbare scholieren maken een enorme ontwikkeling door. Als docent op het voorgezet onderwijs draag jij daar aan bij. Je schept een leerklimaat waarin ze zich gezien en gehoord voelen. En natuurlijk zorg je ervoor dat ze de lesstof meekrijgen, begrijpen en er misschien wel een voorliefde voor ontwikkelen.

Waarom werken in het voortgezet onderwijs

  • plezier in je vak en in het werken met jongeren
  • aantrekkelijke opleidingsroutes
  • direct betaald aan de slag
  • betekenisvol werk


Een dag uit het leven van Nico

Loop mee met een leraar in het Gooi

Die ene leraar op de middelbare school die weet wat er speelt, dolt met de leerlingen, humor heeft en ook nog uit kan leggen. Zo’n leraar wil Nico van het Comenius College ook zijn voor zijn leerlingen.

Als leraar in het voortgezet onderwijs heb je veel invloed  op de sociale ontwikkeling van jongeren. Voor Nico betekent dat: ‘Júist in dit vak heb ik de ruimte om met leerlingen te praten over andere zaken die zij belangrijk vinden. De sfeer, die bepaal je zelf. En als het klikt… dan voelt dat geweldig.’

Lesondersteuner worden in het voortgezet onderwijs

Lesondersteuners hebben een belangrijke rol op scholen. Zij nemen leraren werk uit handen en ondersteunen op veel manieren. Daardoor zorgen zij er samen met de leraar voor dat de leerlingen optimaal onderwijs en aandacht krijgen. Is deze rol iets voor jou?

De functie van lesondersteuner kent in de praktijk veel verschillende namen. Je valt onder het onderwijsondersteunend personeel (ook wel afgekort als OOP). De onderstaande functienamen komen het meest voor:
technisch onderwijsassistent (ook wel amanuensis genoemd)
lesondersteuner/onderwijsassistent

Leraar in beeld

Kelly Westerhuis
Huizermaat

Toen Kelly Westerhuis op de havo een studiekeuze moest maken, twijfelde ze. Ze wist dat ze ´iets met mensen´ wilde doen. Onderwijs was dus een optie, maar ze koos eerst een andere studie. Inmiddels is ze geswitcht naar de lerarenopleiding, zit ze op haar derde stageschool en is ze hard op weg haar tweedegraads onderwijsbevoegdheid te halen.

Toekomstige collega

Kaan Karakoc
Gooise Praktijkschool

Zijn kinderdroom was profvoetballer worden. Later werd dat archeoloog, omdat hij geschiedenis zo leuk vond. Dat vormde uiteindelijk ook het bruggetje naar het docentschap, maar na de middelbare school volgde Kaan Karakoc eerst de mbo-studie Pedagogisch Medewerker. Hij werkte kort op een sport-BSO, maar dacht: is dit het nou? Ik wil meer. Vrienden zeiden: waarom word jij geen leraar?

In gesprek met

Nicole Lagendijk
Volant

Ze is opgeklommen van leraar Nederlands naar schoolleider van twee scholen van stichting Volant. Daarnaast maakt ze deel uit van het centraal managementteam van Volant. Vanuit die rol vertelt Nicole Lagendijk over carrièrekansen in het onderwijs.

Waar zijn de scholen in het Gooi?

Veelgestelde vragen aan Leraar in het Gooi

De website onderwijsloket.com is een site van de overheid. Hier vind je het antwoord op de volgende vragen: - Welke opleiding heb ik nodig? - Wat kan ik met mijn vooropleiding? - Welke bevoegdheden zijn er? - Hoe word ik zij-instromer? - Wat verdient een leraar? - Wat zijn je baankansen als leraar?

Om leraar te zijn op een middelbare school moet u bevoegd zijn. Er is een eerstegraads en een tweedegraads bevoegdheid. Met de tweedegraads onderwijsbevoegdheid mag je lesgeven aan:

vmbo;
onderbouw havo;
onderbouw vwo;
praktijkonderwijs.

Het is ook toegestaan om met een getuigschrift van de pabo les te geven in het praktijkonderwijs. Als je eerstegraads onderwijsbevoegd bent, mag e ook nog lesgeven aan:

bovenbouw havo;
bovenbouw vwo.

Jouw opleiding bepaalt welke bevoegdheid je hebt.

Je bent tweedegraads onderwijsbevoegd na 1 van deze opleidingen:

Hbo-lerarenopleiding voortgezet onderwijs
Om deze opleiding te mogen doen, heb je een diploma van havo of vwo nodig, of van mbo niveau 4. Heb je deze diploma’s niet en bent je ouder dan 21 jaar? Dan doe je eerst een toelatingsonderzoek.

Kopopleiding voor hbo-bachelor
Heb je een hbo-bachelor gedaan? Dan kun je voor een aantal vakken de kopopleiding doen. Hogescholen bepalen voor welke opleidingen dit kan. Een overzicht van kopopleidingen vind je op Overheid.nl. De kopopleiding duurt 1 jaar. Voor de tweedegraadsopleidingen werken wij in de regio Gooi&Vechtstreek intensief samen met de Hogescholen van Amsterdam.

U bent eerstegraads onderwijsbevoegd na 1 van deze opleidingen:

Lerarenopleiding aan een hogeschool (hbo-master)
Deze masteropleiding is een vervolg op de lerarenopleiding voor de tweedegraads bevoegdheid. De opleiding duurt 2 tot 3 jaar (deeltijd).

Lerarenopleiding aan een universiteit
Heb je een wo-bachelor of wo-masterdiploma die aansluit op het vak waarin je wilt lesgeven? Dan kun je voor de meeste vakken jouw eerstegraads bevoegdheid ook aan de universiteit halen. Universiteiten bieden verschillende lerarenopleidingen. In de regio Gooi&Vechtstreek werken wij intensief samen met de Vrije Universiteit in Amsterdam, de Universiteiten van Amsterdam en Utrecht.

Een leraar in het voortgezet onderwijs verdient tussen € 3.170 en € 6.530 per maand. Dat is inclusief onder andere vakantiegeld en een eindejaarsuitkering. Dat staat in de cao voortgezet onderwijs (cao vo).

Schalen, tredes en beloningen in het voortgezet onderwijs
In de tabel staan afgeronde bruto bedragen die gebaseerd zijn op de cao po 2019-2020. In de beloning op maandbasis zitten ook het vakantiegeld, de eindejaarsuitkering en voor iedereen geldende toelagen.