Een dag uit het leven van Nico

Loop mee met een leraar in het Gooi

Die ene leraar op de middelbare school die weet wat er speelt, dolt met de leerlingen, humor heeft en ook nog uit kan leggen. Zo’n leraar wil Nico van het Comenius College ook zijn voor zijn leerlingen.

Als leraar in het voortgezet onderwijs heb je  veel invloed  op de sociale ontwikkeling van jongeren. Voor Nico betekent dat: ‘Júist in dit vak heb ik de ruimte om met leerlingen te praten over andere zaken die zij belangrijk vinden. De sfeer, die bepaal je zelf. En als het klikt… dan voelt dat geweldig.’

Leraar worden in het voortgezet onderwijs

Werk je graag met jongeren en kijk je ernaar uit om op een middelbare school te werken? Als je wilt lesgeven op een middelbare school, dan zijn er drie mogelijkheden. Je geeft les zonder lesbevoegdheid, je geeft les op het vmbo en onderbouw havo en vwo of je geeft les in de bovenbouw havo en vwo. Als leraar in het voortgezet onderwijs ben je expert op een (of meer) schoolvakken. Er zijn veel routes om leraar te worden in het voortgezet onderwijs. Je haalt bijvoorbeeld tijdens je opleiding je tweede- of eerstegraads bevoegdheid voor een schoolvak. Heb je affiniteit met een schoolvak of ben je afgestudeerd in een schoolvak, dan kun je misschien een kortere route volgen om leraar in het voortgezet onderwijs te worden. Dat kan via een vol- of deeltijdopleiding, of via een zij-instroomtraject.

Leraar in beeld

Thomas Schaap
Gemeentelijk Gymnasium Hilversum

Na 20 jaar werken als consultant, project manager en ondernemer is Thomas overgestapt naar het onderwijs om zijn passie te volgen en staat als ‘jonge’ docent Natuurkunde voor de klas op zijn oude school. Maak kennis met deze enthousiaste zij-instromer.

School van de maand

Roland Holst College
Hilversum

Het A. Roland Holst College heeft wat te vieren! De Gooische Rainbow Award is gewonnen door de Gender and Sexuality Alliance (GSA). Dit is een netwerk van leerlingen en docenten binnen de school, die vinden dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. De uitreiking van de award in de Vorstin was de finale van de Hilversumse Rainbow Week.

In gesprek met

Rianne Brunt
Goois Lyceum

Als zij-instromer docent worden in het middelbaar onderwijs, hoe is dat? 'Ik vond Wiskunde altijd al een leuk vak: lekker puzzelen en rekenen.' Hoewel Rianne Brunt geologie studeerde en een aantal jaar bij zowel TNO als een oliemaatschappij werkte, staat ze nu alweer een tijdje op het Goois Lyceum als docent wiskunde voor de klas.

Waar zijn de scholen in het Gooi?

Veelgestelde vragen aan Leraar in het Gooi

De website onderwijsloket.com is een site van de overheid. Hier vind je het antwoord op de volgende vragen: - Welke opleiding heb ik nodig? - Wat kan ik met mijn vooropleiding? - Welke bevoegdheden zijn er? - Hoe word ik zij-instromer? - Wat verdient een leraar? - Wat zijn je baankansen als leraar?

Om leraar te zijn op een middelbare school moet u bevoegd zijn. Er is een eerstegraads en een tweedegraads bevoegdheid. Met de tweedegraads onderwijsbevoegdheid mag je lesgeven aan:

vmbo;
onderbouw havo;
onderbouw vwo;
praktijkonderwijs.

Het is ook toegestaan om met een getuigschrift van de pabo les te geven in het praktijkonderwijs. Als je eerstegraads onderwijsbevoegd bent, mag e ook nog lesgeven aan:

bovenbouw havo;
bovenbouw vwo.

Jouw opleiding bepaalt welke bevoegdheid je hebt.

Je bent tweedegraads onderwijsbevoegd na 1 van deze opleidingen:

Hbo-lerarenopleiding voortgezet onderwijs
Om deze opleiding te mogen doen, heb je een diploma van havo of vwo nodig, of van mbo niveau 4. Heb je deze diploma’s niet en bent je ouder dan 21 jaar? Dan doe je eerst een toelatingsonderzoek.

Kopopleiding voor hbo-bachelor
Heb je een hbo-bachelor gedaan? Dan kun je voor een aantal vakken de kopopleiding doen. Hogescholen bepalen voor welke opleidingen dit kan. Een overzicht van kopopleidingen vind je op Overheid.nl. De kopopleiding duurt 1 jaar. Voor de tweedegraadsopleidingen werken wij in de regio Gooi&Vechtstreek intensief samen met de Hogescholen van Amsterdam.

U bent eerstegraads onderwijsbevoegd na 1 van deze opleidingen:

Lerarenopleiding aan een hogeschool (hbo-master)
Deze masteropleiding is een vervolg op de lerarenopleiding voor de tweedegraads bevoegdheid. De opleiding duurt 2 tot 3 jaar (deeltijd).

Lerarenopleiding aan een universiteit
Heb je een wo-bachelor of wo-masterdiploma die aansluit op het vak waarin je wilt lesgeven? Dan kun je voor de meeste vakken jouw eerstegraads bevoegdheid ook aan de universiteit halen. Universiteiten bieden verschillende lerarenopleidingen. In de regio Gooi&Vechtstreek werken wij intensief samen met de Vrije Universiteit in Amsterdam, de Universiteiten van Amsterdam en Utrecht.

Een leraar in het voortgezet onderwijs verdient tussen € 3.170 en € 6.530 per maand. Dat is inclusief onder andere vakantiegeld en een eindejaarsuitkering. Dat staat in de cao voortgezet onderwijs (cao vo).

Schalen, tredes en beloningen in het voortgezet onderwijs
In de tabel staan afgeronde bruto bedragen die gebaseerd zijn op de cao po 2019-2020. In de beloning op maandbasis zitten ook het vakantiegeld, de eindejaarsuitkering en voor iedereen geldende toelagen.