Leraar worden in het voortgezet onderwijs

Middelbare scholieren maken een enorme ontwikkeling door. Als docent op het voorgezet onderwijs draag jij daar aan bij. Je schept een leerklimaat waarin ze zich gezien en gehoord voelen. En natuurlijk zorg je ervoor dat ze de lesstof meekrijgen, begrijpen en er misschien wel een voorliefde voor ontwikkelen.

Waarom werken in het voortgezet onderwijs

  • plezier in je vak en in het werken met jongeren
  • aantrekkelijke opleidingsroutes
  • direct betaald aan de slag
  • betekenisvol werk


Een dag uit het leven van Nico

Loop mee met een leraar in het Gooi

Die ene leraar op de middelbare school die weet wat er speelt, dolt met de leerlingen, humor heeft en ook nog uit kan leggen. Zo’n leraar wil Nico van het Comenius College ook zijn voor zijn leerlingen.

Als leraar in het voortgezet onderwijs heb je veel invloed  op de sociale ontwikkeling van jongeren. Voor Nico betekent dat: ‘Júist in dit vak heb ik de ruimte om met leerlingen te praten over andere zaken die zij belangrijk vinden. De sfeer, die bepaal je zelf. En als het klikt… dan voelt dat geweldig.’

Lesondersteuner worden in het voortgezet onderwijs

Lesondersteuners hebben een belangrijke rol op scholen. Zij nemen leraren werk uit handen en ondersteunen op veel manieren. Daardoor zorgen zij er samen met de leraar voor dat de leerlingen optimaal onderwijs en aandacht krijgen. Is deze rol iets voor jou?

De functie van lesondersteuner kent in de praktijk veel verschillende namen. Je valt onder het onderwijsondersteunend personeel (ook wel afgekort als OOP). De onderstaande functienamen komen het meest voor:
technisch onderwijsassistent (ook wel amanuensis genoemd)
lesondersteuner/onderwijsassistent

Leraar in beeld

Thomas Schaap
Gemeentelijk Gymnasium Hilversum

Na 20 jaar werken als consultant, project manager en ondernemer is Thomas overgestapt naar het onderwijs om zijn passie te volgen en staat als ‘jonge’ docent Natuurkunde voor de klas op zijn oude school. Maak kennis met deze enthousiaste zij-instromer.

Toekomstige collega

Dilek Tekin
Lucent College

Dilek Tekin wist van jongs af aan dat ze leraar wilde worden. “Op de basisschool vond ik rekenen heel leuk en later wiskunde. Ik was er ook goed in. Aan de Selçuk Universiteit in Turkije heb ik in vier jaar een studie tot leraar wiskunde gedaan. Daarna heb ik twintig jaar lesgegeven aan middelbare scholieren.”

In gesprek met

Nigel Sinkeler
Yuverta Naarden

Nigel Sinkeler is met zijn 34 jaar een jonge schoolleider. Zijn leercurve verloopt steil, constateert Leraar in het Gooi. Hij ging zelf naar het vmbo en heeft onlangs zijn opleiding voor schoolleider afgerond. Stil zitten doet hij niet, letterlijk en figuurlijk. Hij werkt, is aan het sporten of in de weer met zijn jonge gezin. We gaan in gesprek met Nigel Sinkeler. Hij is, samen met Julia Nieuwenhuis, schoolleider van Yuverta Naarden. Een school voor alle niveaus van het vmbo.

Waar zijn de scholen in het Gooi?

Veelgestelde vragen aan Leraar in het Gooi

De website onderwijsloket.com is een site van de overheid. Hier vind je het antwoord op de volgende vragen: - Welke opleiding heb ik nodig? - Wat kan ik met mijn vooropleiding? - Welke bevoegdheden zijn er? - Hoe word ik zij-instromer? - Wat verdient een leraar? - Wat zijn je baankansen als leraar?

Om leraar te zijn op een middelbare school moet u bevoegd zijn. Er is een eerstegraads en een tweedegraads bevoegdheid. Met de tweedegraads onderwijsbevoegdheid mag je lesgeven aan:

vmbo;
onderbouw havo;
onderbouw vwo;
praktijkonderwijs.

Het is ook toegestaan om met een getuigschrift van de pabo les te geven in het praktijkonderwijs. Als je eerstegraads onderwijsbevoegd bent, mag e ook nog lesgeven aan:

bovenbouw havo;
bovenbouw vwo.

Jouw opleiding bepaalt welke bevoegdheid je hebt.

Je bent tweedegraads onderwijsbevoegd na 1 van deze opleidingen:

Hbo-lerarenopleiding voortgezet onderwijs
Om deze opleiding te mogen doen, heb je een diploma van havo of vwo nodig, of van mbo niveau 4. Heb je deze diploma’s niet en bent je ouder dan 21 jaar? Dan doe je eerst een toelatingsonderzoek.

Kopopleiding voor hbo-bachelor
Heb je een hbo-bachelor gedaan? Dan kun je voor een aantal vakken de kopopleiding doen. Hogescholen bepalen voor welke opleidingen dit kan. Een overzicht van kopopleidingen vind je op Overheid.nl. De kopopleiding duurt 1 jaar. Voor de tweedegraadsopleidingen werken wij in de regio Gooi&Vechtstreek intensief samen met de Hogescholen van Amsterdam.

U bent eerstegraads onderwijsbevoegd na 1 van deze opleidingen:

Lerarenopleiding aan een hogeschool (hbo-master)
Deze masteropleiding is een vervolg op de lerarenopleiding voor de tweedegraads bevoegdheid. De opleiding duurt 2 tot 3 jaar (deeltijd).

Lerarenopleiding aan een universiteit
Heb je een wo-bachelor of wo-masterdiploma die aansluit op het vak waarin je wilt lesgeven? Dan kun je voor de meeste vakken jouw eerstegraads bevoegdheid ook aan de universiteit halen. Universiteiten bieden verschillende lerarenopleidingen. In de regio Gooi&Vechtstreek werken wij intensief samen met de Vrije Universiteit in Amsterdam, de Universiteiten van Amsterdam en Utrecht.

Een leraar in het voortgezet onderwijs verdient tussen € 3.170 en € 6.530 per maand. Dat is inclusief onder andere vakantiegeld en een eindejaarsuitkering. Dat staat in de cao voortgezet onderwijs (cao vo).

Schalen, tredes en beloningen in het voortgezet onderwijs
In de tabel staan afgeronde bruto bedragen die gebaseerd zijn op de cao po 2019-2020. In de beloning op maandbasis zitten ook het vakantiegeld, de eindejaarsuitkering en voor iedereen geldende toelagen.