Leraar worden in het speciaal onderwijs

De leerlingen zijn recht door zee en ongefilterd. Dat maakt het fantastisch om met ze te werken. En soms uitdagend. Je bouwt aan een vertrouwensband en zorgt ervoor dat ze hun plek vinden. Het vraagt een eigen aanpak en dat moet je liggen. En als het lukt, geeft dat ontzettend veel voldoening.

Waarom werken in het speciaal onderwijs

 • boeiende doelgroep
 • aantrekkelijke opleidingsroutes
 • direct betaald aan de slag
 • betekenisvol werk

Een dag uit het leven van Lisa

Loop mee met een leraar in het Gooi

Lisa begint de ochtend met de vraag wie van haar leerlingen die dag een beetje extra aandacht nodig heeft. Ze werkt bij Indon, een school voor speciaal basisonderwijs waar kinderen naartoe gaan die in het reguliere onderwijs niet kunnen meedraaien.

Het speciaal basisonderwijs vraagt om nét even een andere manier van denken en lesgeven. Zodat deze leerlingen zich op hun manier en tempo kunnen voorbereiden op hun toekomst. Haar leerlingen komen uit de hele regio en zijn vaak lekker recht door zee.

Leraar in beeld

Willem Smit
Boost

Wil je weten waarom Willem de minister van OCW aanraadt om te stoppen met werken? Waar hij het liefst zijn caravan neerzet of op welk feestje je hem kunt vinden? Maak kennis met deze enthousiaste leraar die leerlingen het geloof in hun eigen kunnen teruggeeft. Willem werkt bij Boost. Boost is er voor leerlingen in de regio Gooi en Vechtstreek die niet meer naar school (dreigen) te gaan.

Toekomstige collega

Susan Leeflang
Mozarthof

Vroeger wilde ze dierenarts of chirurg worden. Maar vanaf het vmbo leek het haar wel een heel lange weg om daar te komen. Na de havo koos Susan Leeflang daarom voor de opleiding Sport en Bewegingseducatie aan de HAN. “Ik wist helemaal niet wat ik wilde, maar ik houd van sport en vind het contact met mensen heel leuk.” Uiteindelijk bracht het haar na verschillende andere banen op de Mozarthof in Hilversum, een school voor gespecialiseerd onderwijs voor kinderen van 4 tot 18 jaar. Susan geeft les aan 4 tot 12-jarigen.

In gesprek met

Ed Knies
DKP Onderwijsgroep

‘Ik ben niet zo’n stapper, die tijd heb ik gehad.’ Ed Knies, bestuurder van de Stichting De Kleine Prins gaat liever sporten in de buitenlucht. ‘De natuur in het Gooi nodigt daartoe volop uit’. Als hij niet op zijn fiets zit, is hij actief als voorzitter van de voetbalclub. Maar met de meeste passie vertelt hij over het initiatief van de Stichting Boseik, waarbij hij met ouders een woongroep aan het oprichten is voor jong volwassenen met een beperking. Dit heeft veel raakvlakken met zijn werk, waarin hij zijn affiniteit met deze groep elke dag kan inzetten.

Waar zijn de scholen in het Gooi?

Veelgestelde vragen aan Leraar in het Gooi

Het (voortgezet) speciaal onderwijs is er voor leerlingen die specialistische ondersteuning nodig hebben, dat het regulier onderwijs niet kan bieden. Er is speciaal basis en voortgezet onderwijs. In Het Gooi tref je beide typen speciaal onderwijs. Binnen het speciaal onderwijs zijn er clusters geformuleerd.

 • Cluster 1: blinde, slechtziende kinderen. 
  Dit zijn scholen voor visueel gehandicapte kinderen of meervoudig gehandicapte kinderen die slechtziend of blind zijn. De meeste van deze kinderen gaan met speciale begeleiding naar het reguliere onderwijs. De overige kinderen bezoeken speciale scholen. In Het Gooi: Koninklijke Visio – Huizen
 • Cluster 2: dove, slechthorende kinderen.
  Cluster 2 bestaat uit scholen voor dove of slechthorende kinderen en voor kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden of taalmoeilijkheden. De scholen zijn er ook voor kinderen met communicatieve problemen, zoals bij bepaalde vormen van autisme. In het Gooi: Visio
 • Cluster 3: gehandicapte en langdurig zieke kinderen.
  Dit zijn scholen voor leerlingen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Maar ook langdurig zieke kinderen en leerlingen met epilepsie kunnen hier terecht. In Het Gooi zijn de Klimopschool (Hilversum) en Mozarthof (Hilversum)  cluster 3 scholen.
 • Cluster 4: kinderen met stoornissen en gedragsproblemen.
  Dit cluster bestaat uit scholen voor kinderen met psychiatrische stoornissen of ernstige gedragsproblemen. Ook scholen die verbonden zijn aan pedologische (kinderkundige) instituten vallen onder dit cluster. In Het Gooi zijn er diverse cluster 4 scholen. Voor het Speciaal Basis Onderwijs in Het Gooi  tref je onder andere de Wijngaard (Huizen), de Mozaïek (Hilversum) en de Hummeling (Hilversum) . Speciaal voortgezet Onderwijs in Het Gooi zijn onder andere Elan College Huizen, Elan College Bussum en JH Donnerschool in Hilversum.

Om les te geven in het speciaal onderwijs heb je de juiste onderwijsbevoegdheid nodig. Voor het speciaal basisonderwijs heb je een onderwijsbevoegdheid voor het basisonderwijs nodig. Om les te geven in het voortgezet speciaal onderwijs moet je weten of de school zelf eindexamens afneemt. Neemt een school die zelf af dan moet je een onderwijsbevoegdheid hebben voor voortgezet onderwijs. Neemt de school niet zelf de eindexamens af dan volstaat een onderwijsbevoegdheid voor het basisonderwijs. Met een eerste of tweedegraadsbevoegdheid mag je in het voortgezet speciaal onderwijs lesgeven in het vak waarvoor je bevoegd bent.

Veel scholen voor speciaal onderwijs stellen als eis dat je nog een aparte opleiding voor speciaal onderwijs volgt. De meeste scholen vragen om een diploma van de master Special Educational Needs.

De salarissen voor zowel het basis als het voortgezet speciaal onderwijs zijn vastgelegd in de CAO primair onderwijs.  Een leraar in het basisonderwijs en speciaal onderwijs (gezamenlijk primair onderwijs) verdient bruto tussen € 3.100 en € 5.850 per maand. Dat is inclusief onder andere vakantiegeld en een eindejaarsuitkering.

Dat is volledig afhankelijk van de school. Als zij het traject willen afmaken, dan betalen ze je in principe gewoon door. Het kan natuurlijk zijn dat de school je geen aanstelling wil geven, dan moet je op zoek naar een andere school om het zij-instroomtraject af te ronden.

In het speciaal onderwijs kan na twee jaar het contract worden omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. Tenzij je als zij-instromer het traject nog niet hebt afgerond en/of niet goed functioneert. Je kunt als zij-instromer niet vast benoemd worden als het traject nog niet is afgerond. Dus het werk van de zij-instromer blijft in ieder geval tijdelijk zolang als het opleidingstraject duurt.