Leraar worden


Zij-instromen

Werken in het basisonderwijs is een uitdaging waarbij je met jonge kinderen werkt in de eerste jaren van hun educatieve ontwikkeling. Oefen je nu een ander beroep uit en overweeg je in het basisonderwijs te werken, dan is het zij-instroomtraject geschikt voor jou.

Bekijk de mini-documentaire over een zij-instromer

Om als zij-instromer te starten moet je voldoen aan de volgende eisen:
  • Een afgeronde opleiding (hbo of wo)
  • Beroeps- en maatschappelijke ervaring
  • Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Meerdere routes als je aan de eisen voldoet

Wanneer je aan de bovenstaande eisen voldoet, dan zijn er verschillende routes om als zij-instromer in het basisonderwijs aan de slag te gaan. Heb je een hbo-diploma dan kun je via de deeltijdpabo of via het zij-instroomtraject instromen. Heb je een academische opleiding, dan heb je ook nog de mogelijkheid om een deeltijdpabo te volgen voor academici. Je kunt ook eerst als onderwijsassistent aan de slag en daarna nog een opleiding volgen tot leraar in het basisonderwijs.

Deeltijdpabo

De deeltijdpabo duurt, afhankelijk van je vooropleiding, 2 tot 3 jaar. Op de deeltijdpabo ontwikkel je kennis en ontdek je de vaardigheden om voor de klas te staan en loop je stage op een basisschool. Halverwege de opleiding sta je als leerkracht betaald voor de klas. De deeltijdpabo is geaccrediteerd en leidt bij behalen van de opleiding naar een hbo-getuigschrift.

Aanbieders deeltijdpabo

Voor het Gooi zijn er de volgende aanbieders van een deeltijdpabo:

Marnix Academie

Hogeschool InHolland

Hogeschool van Amsterdam

Hogeschool Utrecht

Christelijke Hogeschool Ede

Deeltijdpabo voor academici: Hogeschool Utrecht

Zij-instroomtraject

Het zij-instroomtraject bestaat uit 3 onderdelen: sollicitatie en geschiktheidsonderzoek, tweejarig scholings- en begeleidingstraject en een bekwaamheidsonderzoek.

1. Sollicitatie en geschiktheidsonderzoek

De eerste stap van het zij-instroomtraject is een sollicitatie bij een basisschool of bij het bestuur van een basisschool en het afnemen van een geschiktheidsonderzoek voor zij-instromers. Het geschiktheidsonderzoek wordt gebruikt om vast te stellen of je geschikt bent om direct voor de klas te staan. Tijdens het onderzoek worden je competenties beoordeeld, bijvoorbeeld aan de hand van een reken- en taaltoets en het geven van een praktijkles. Het Gooi biedt binnen het basisonderwijs een mix van zelfstandige basisscholen en basisscholen die onder een bestuur vallen (zie scholenoverzicht). Sollicitatie bij een basisschool loopt of via het bestuur of direct bij de basisschool zelf.

Geschiktheidsonderzoek

Wanneer je het geschiktheidsonderzoek hebt afgerond, kunnen er drie uitslagen zijn:

  1. Volledig geschikt: je hebt geen scholing en begeleiding nodig en kunt direct bij een lerarenopleiding een aanvraag voor je lesbevoegdheid indienen.
  2. Bijna volledig geschikt: je kunt direct aan de slag in het basisonderwijs, maar je moet wel een scholings- en begeleidingstraject volgen.
  3. Niet (volledig) geschikt: je kunt niet direct aan de slag in het basisonderwijs en dient eerst een opleiding tot leraar te volgen

2. Tweejarig scholings- en begeleidingstraject

Wanneer je voor het geschiktheidsonderzoek ‘bijna volledig geschikt’ als uitkomst hebt, kun je je inschrijven voor een tweejarig scholings- en begeleidingstraject. De invulling van het traject is afhankelijk van de vaardigheden die je verder moet ontwikkelen. In overleg met een vertegenwoordiger van de opleiding en een vertegenwoordiger van de school of het bestuur waar je gaat werken, wordt de inhoud bepaald. Tijdens het scholings- en begeleidingstraject sta je vanaf dag één als zij-instromer betaald voor de klas. Gedurende het traject krijg je volop ondersteuning vanuit het opleidingsinstituut en de school waar je werkt.

3. Bekwaamheidsonderzoek

Nadat je het scholings- en begeleidingstraject hebt doorlopen, wordt er een afsluitend bekwaamheidsonderzoek afgenomen. Indien je hiervoor slaagt, ontvang je een getuigschrift (dit is geen bachelordiploma) en ben je bevoegd om in het basisonderwijs les te geven.

Hoe verder?

Ieder zij-instroomtraject is maatwerk. Overleg hierover vindt plaats met de basisschool-directeur of het bestuur van de betreffende basisschool. De mogelijkheden qua scholing zijn groot en samengevat ziet dat er zo uit:

Bekijk factsheet als pdf.