School van de maand

Villa Vrolik

Hilversum

In een open, licht gebouw in de wijk Anna’s Hoeve biedt Villa Vrolik kinderen van 2 tot 13 jaar een totaalpakket aan Daltononderwijs, opvang én een peuterspeelzaal. Onderwijs en opvang, leren en ontwikkelen, lopen naadloos in elkaar over. Vanuit één aanpak en één pedagogische visie. Met dit eigentijdse concept staat Villa Vrolik deze keer in de spotlight bij Leraar in het Gooi.    

Alles onder één dak

Leerpleinen

Villa Vrolik is gehuisvest in een prachtig gebouw dichtbij natuur en sportvelden, waarbij het samen spelen en leren als vanzelfsprekend vorm krijgt. De onderbouw, middenbouw en bovenbouw hebben allemaal hun eigen leerplein. In de onderbouw wordt een leeromgeving gecreëerd die vergelijkbaar is met thuis. De kinderen spelen en leren op eenzelfde plek tussen 7.30 – 18.30 uur. Ze kennen de teamleden goed en zien dagelijks dezelfde gezichten. Dat is vertrouwd en herkenbaar. Voor de middenbouw het leerplein een plek waar kinderen worden gestimuleerd om samen te werken of zelfstandig te leren. De kleuren doen denken aan de natuur. De bovenbouw heeft een leerplein dat de focus legt op de ontwikkeling van het kind. De inrichting van het leerplein stimuleert zelfstandig werken met mogelijkheden voor bijvoorbeeld groepswerk of het maken van presentaties.

Werken bij Villa Vrolik

Werken bij Villa Vrolik is meer dan werken op een basisschool. Onderwijs en opvang lopen in elkaar over. Er wordt gebruikt gemaakt van elkaars kennis en inzichten om de kinderen nog beter te kunnen begeleiden. Het team is professioneel én gezellig, met oog voor elkaar. De medewerkers geven elkaar de ruimte en zoeken elkaar op om te sparren of even het hart te luchten. Nieuwe teamleden worden hartelijk verwelkomd en goed ingewerkt. Er wordt niet alleen samengewerkt als team, maar ook met ouders en kinderen.

Sinds kort werken er ook pedagogisch medewerkers, die in de voor en- naschoolse opvang werken, als onderwijsassistenten in de groep. Zowel de leerkracht als de pedagogisch medewerker heeft op deze manier een veel bredere kijk op de ontwikkeling van het kind. Merkt een leerkracht bijvoorbeeld dat een kind in de klas heel onrustig is, dan kan dit besproken worden met de pedagogisch medewerker van de BSO. Beide professionals gaan dan op zoek naar een manier om het kind meer beweging aan te bieden. De school blijft groeien. Daarom krijgt Villa Vrolik binnenkort een opbouw met extra lokalen om alle kinderen die zich aanmelden een plekje te kunnen bieden.

Heb je interesse om te werken op deze bijzondere school? Neem dan contact op met de school of het bestuur waar deze school onder valt.

De Taalschool

Taalschool Hilversum is een openbare basisschool voor nieuwkomers. De school heeft een regiofunctie voor kinderen die nog maar kort in Nederland zijn. Taalschool Hilversum zorgt ervoor dat ze binnen een jaar de Nederlandse taal aanleren en helpt hen bij het inburgeren. De school biedt een intensief taalprogramma aan.