School van de maand

De Taalschool

Hilversum

Taalschool Hilversum is een openbare basisschool voor nieuwkomers. De school heeft een regiofunctie voor kinderen die nog maar kort in Nederland zijn. Taalschool Hilversum zorgt ervoor dat ze binnen een jaar de Nederlandse taal aanleren en helpt hen bij het inburgeren. De school biedt een intensief taalprogramma aan. De leerkrachten gaan regelmatig met de kinderen op stap, zodat ze de Nederlandse cultuur leren kennen. Na één jaar Taalschool Hilversum hebben de kinderen een goede basis van de Nederlandse taal en stromen ze door naar regulier basisonderwijs.

De leerlingen van de Taalschool komen van over de hele wereld. Op dit moment wordt er les gegeven aan maar liefst 29 nationaliteiten. De achtergronden van de ouders van de leerlingen zijn heel verschillend, zoals vluchtelingen, arbeidsmigranten en expats. Kortom: een zeer diverse leerlingenpopulatie.

Leerkrachten die bij de Taalschool komen werken, vinden het fijn om kinderen uit alle windstreken te laten slagen in onze maatschappij en hen een kansrijke start in Nederland te bieden. Ze zijn het visitekaartje van de school en hebben een open houding naar kinderen en ouders met een grote diversiteit aan achtergronden. Samen met het team zetten de leerkrachten zich in voor een veilige school, waar kinderen en ouders elke dag weer met plezier naar toe komen en zich welkom voelen.

Om niet alleen een snelle maar ook een goede en meer inspiratievolle integratie te bevorderen, biedt de Taalschool onder de naam ‘IMC on Tour’ een programma op maat, buiten de reguliere schooltijd om. De lessen worden gegeven door gastdocenten. Dit zijn professionals (vrijwilligers), uiteenlopend van dokters en wetenschappers tot muzikanten en kunstenaars, die de leerlingen laten kennismaken met hun vakgebied. Voor de komende periode staan de volgende activiteiten op het programma:
Voor de module Muziek staat afronding van het muziekproject en de start met vioollessen gepland. Vanuit de module Medische zorg en welzijn wordt er een bezoek aan de kinderboerderij of een dierenarts gebracht. De module Recht komt met gastdocenten uit de advocatuur, een rechter, een officier van justitie of een griffier. Met oog op de verkiezingen in maart, start de module Politiek en gaan de kinderen zelf een verkiezing organiseren. Het plan is om daarna het onderwerp Architectuur aan te snijden met gastlessen van architecten en een architectuurrondje Dudok door de buurt en naar het stadhuis. Afsluitend staan het thema Horeca en Ondernemen op het programma.

Heb je interesse om te werken op deze bijzondere school? Neem dan contact op met de school of het bestuur waar deze school onder valt.

Villa Vrolik

In een open, licht gebouw in de wijk Anna’s Hoeve biedt Villa Vrolik kinderen van 2 tot 13 jaar een totaalpakket aan Daltononderwijs, opvang én een peuterspeelzaal. Onderwijs en opvang, leren en ontwikkelen, lopen naadloos in elkaar over. Vanuit één aanpak en één pedagogische visie. Met dit eigentijdse concept staat Villa Vrolik deze keer in de spotlight bij Leraar in het Gooi.