Disclaimer van leraar in het Gooi

ALGEMEEN

Leraar in het Gooi besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Leraar in het Gooi is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.

AANSPRAKELIJKHEID

Het bezoek aan de website leraarinhetgooi.nl is voor eigen rekening en risico. Leraar in het Gooi sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

Leraar in het Gooi behoudt zich het recht voor de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen. Met of zonder voorafgaande aankondiging. Leraar in het Gooi is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

HYPERLINKS

De website leraarinhetgooi.nl bevatten hyperlinks naar sites die buiten het domein van het Leraar in het Gooi liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze externe sites kunnen andere voorwaarden gelden.

Leraar in het Gooi is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

AUTEURSRECHT

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Leraar in het Gooi is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto’s of andere berichtgeving op enigerlei wijze te verspreiden. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de info@leraarinhetgooi.nl.