Leraar worden

Stage lopen

Stage lopen bij MBO College Hilversum? Er zijn stageplekken voor eerste, tweede en derdejaars studenten en Leraar In Opleiding (LIO). Je kunt stage lopen als (aankomend) docent, instructeur of pedagogisch medewerker. Er zijn mogelijkheden voor mbo-stagairs; dit zijn vaak stagiairs van een van de opleidingen van het college zelf. En mogelijkheden voor stagiairs van de lerarenopleiding. Deze zijn onder te verdelen in:

– 1e jaars voltijd lerarenopleiding / OPLIS (Opleiden in de School). Zij komen 1 dag in de week meekijken bij lessen. HU start in november, de HvA start in februari met deze stage

– 2e jaars voltijd lerarenopleiding

– 3e jaars voltijd lerarenopleiding

– 4e jaars voltijd lerarenopleiding (Vaak LIO genoemd)

– Deeltijdstudenten lerarenopleiding

– Studenten van de KOP-opleiding  Dit is een 1-jarige opleiding aansluitend aan een afgeronde hbo-opleiding. Deze studenten doen in één jaar het 3e en 4e jaar van de lerarenopleiding.

>> Klik hier voor meer informatie