Leraar worden

Stage lopen

Stage lopen bij MBO College Hilversum? Er zijn stageplekken voor eerste-, tweede- en derdejaars studenten en Leraar In Opleiding (LIO). Je kunt stage lopen als (aankomend) docent, instructeur of pedagogisch medewerker. Er zijn mogelijkheden voor mbo-stagairs; dit zijn vaak stagiairs van een van de opleidingen van het college zelf. En mogelijkheden voor stagiairs van de lerarenopleiding. Deze zijn onder te verdelen in:

– 1e jaars voltijd lerarenopleiding / OPLIS (Opleiden in de School). Zij komen 1 dag in de week meekijken bij lessen. HU start in november, de HvA start in februari met deze stage

– 2e jaars voltijd lerarenopleiding

– 3e jaars voltijd lerarenopleiding

– 4e jaars voltijd lerarenopleiding (Vaak LIO genoemd)

– Deeltijdstudenten lerarenopleiding

– Studenten van de KOP-opleiding. Dit is een 1-jarige opleiding aansluitend aan een afgeronde hbo-opleiding. Deze studenten doen in één jaar het 3e en 4e jaar van de lerarenopleiding.

>> Klik hier voor meer informatie