Oekraïense leerlingen in het Gooi naar school

22 november 2022

Dankzij de enorme inzet van de betrokken schoolbesturen, leraren en de gemeenten werd het onderwijs voor de kinderen die Oekraïne dit voorjaar moesten ontvluchten in no time gerealiseerd. Het Gooi biedt in de gemeenten Hilversum, Huizen en Naarden onderwijs voor Oekraïense leerlingen aan. Zij moeten, om in te stromen op een reguliere school, eerst de Nederlandse taal leren.

Drie gespecialiseerde taalscholen in het Gooi bieden basisonderwijs aan deze vluchtelingen. In het voortgezet onderwijs zijn er internationale schakelklassen (ISK’s). De nadruk binnen de ISK’s ligt op het leren van de Nederlandse taal en kennis maken met de Nederlandse samenleving. Wanneer de leerlingen de taal voldoende beheersen, stromen ze door naar het regulier onderwijs. Naast de gewone lessen krijgen de kinderen ook psychische ondersteuning.

Het onderwijsaanbod in het Gooi wordt georganiseerd vanuit de Taskforce Onderwijs voor Oekraïne. Deze bestaat uit de schoolbesturen van de Gooise Scholen Federatie (voortgezet onderwijs), Proceon, Stip en Talent Primair (allen basisonderwijs). De Taskforce verzorgt het eerste onderwijs voor gevluchte Oekraïense leerlingen.

Voor basis onderwijs kunnen deze leerlingen terecht op één van de volgende taalscholen:

Voor voortgezet onderwijs kunnen deze leerlingen terecht bij de Internationale Schakelklas:

17 april 2024

Succesvolle onderwijsproef voor potentiële zij-instromers in het Gooi

Een innovatieve onderwijsproef, georganiseerd door een leraar in het Gooi in samenwerking met alle middelbare schoolbesturen in de regio, heeft zijn vruchten afgeworpen. De proef bood belangstellenden voor het voortgezet onderwijs de kans om kennis te maken met het lerarenvak en de mogelijkheid om als zij-instromer aan de slag te gaan. Na een succesvolle informatieavond in november 2023 hebben potentiële zij-instromers vijf maandagavonden lang deelgenomen aan intensieve kennismakingssessies in het voortgezet onderwijs.

16 april 2024

Derde groep ‘statushouders voor de klas’ gestart

Begin februari 2024 is de derde groep statushouders met onderwijsbevoegdheid begonnen aan een bijscholingsprogramma met als doel lesgeven in Nederland. Dit veelbelovende initiatief, bekend als "Statushouders voor de klas", toont niet alleen het potentieel van gekwalificeerde nieuwkomers aan, maar draagt ook bij aan het oplossen van het lerarentekort in Nederland.

27 november 2023

Mooie informatieavond zij-instromers

Wat een fantastische avond was het donderdag 23 november. Ruim 100 geïnteresseerde mogelijke instromers in het onderwijs uit heel het Gooi waren aanwezig in de aula van College De Brink in Laren. Niemand minder dan Peter Heerschop heeft de deelnemers aan de avond een prachtig inkijkje gegeven in het leraarschap. Door anekdotes en eigen ervaringen te delen met het publiek, nam hij de bezoekers mee in het mooie vak van leraar.

14 juni 2023

Turkse docenten krijgen acteerlessen

Ze hebben de papieren om voor de klas te staan, zijn supergoed in hun vak, maar merken dat hun kennis van de Nederlandse taal net tekortschiet om een groep pubers in toom te houden. Wat doe je dan? Inke Logtenberg-Steenman van Leraar in 't Gooi bedacht het: toneellessen om nog beter uit de verf te komen. Lees hier het artikel uit de Gooi en Eembode over de deelnemers van Vluchteling voor de Klas die in het theater werken aan hun zelfvertrouwen.

25 mei 2023

Te gast bij Baan.Talent

Leraar in het Gooi was 16 mei te gast bij Baan.Talent. Een bijeenkomst van alle branches die werkgelegenheid bieden in de Gooi en Vechtstreek. Baan.Talent is hét loket in de regio op het gebied van leren en werken, dus daar wilde Leraar in het Gooi graag werkzoekenden ontmoeten. Inke Logtenberg, projectmanager van Leraar in het Gooi, heeft bezoekers geprikkeld met de vraag of werken in het onderwijs een passende keuze is. Dit werd in de gesprekken al vrij snel duidelijk: ‘nee, dat is niks voor mij’, of juist, ‘ja, dat wil ik absoluut onderzoeken’. Leraar in het Gooi heeft een aantal mensen verder kunnen helpen naar vacatures op scholen in de regio of met informatie over het zij-instroomtraject. Al met al een succesvolle middag. Baan.Talent is een initiatief van het Werkgevers Service Punt Gooi en Vechtstreek, het Leerwerk loket Gooi en Vechtstreek, het Regionaal Bureau Leerlingzaken en het Regionaal Mobiliteitsteam: baantalentgv.nl

15 maart 2023

Workshop vacatureteksten schrijven voor het onderwijs

Aandacht besteden aan het schrijven van concrete, verleidende en onderscheidende vacatureteksten loont! Het zorgt voor meer reacties en een betere kwaliteit van de sollicitaties. Mensen die reageren passen beter bij de vacature én bij de organisatie. Het is vaak de eerste kennismaking van een kandidaat met jouw school of bestuur en daarmee is de vacaturetekst een belangrijk visitekaartje. Je hebt eigenlijk maar 8 seconden aandacht, voor een lezer beslist of hij of zij verder leest. Een sterk begin is dus een must!

25 januari 2023

Succesvolle informatieavond zij-instromers VO

De staking in het openbaar vervoer en sneeuwbuien ten spijt: maar liefst veertig belangstellenden, die een overstap overwegen naar het onderwijs, waren op donderdag 19 januari naar de informatieavond voor zij-instromers in het voortgezet onderwijs gekomen. De mooie aula van het Erfgooiers College in Huizen was die avond, onder begeleiding van de projectleider van Leraar in het Gooi Inke Logtenberg, het toneel van presentaties, thematafels, vragen en antwoorden over werken in het onderwijs.

28 november 2022

MBO College Hilversum levert meest duurzame docent!

Gisteren is leraar Yvette Barewijk tijdens de verkiezing verkozen tot meest duurzame docent in het mbo! Yvette: 'Voor mij voelt het winnen van deze prijs als een enorme aanmoediging om door te gaan waarmee wij zo hard bezig zijn met studenten, collega’s en het werkveld: samen op weg naar een circulaire (mode)wereld.'

9 september 2022

Docentvluchteling weer voor de klas

Op 14 februari van dit jaar startte een groep Turkse Wiskunde leraren met een bijscholingsprogramma. Zij hebben één doel: wiskunde les geven in Nederland. Naast het leren van de Nederlandse taal vraagt dat onder andere bijscholing in vakdidactiek Wiskunde. Hüdaverdi is een van de deelnemers. Zijn indrukwekkende verhaal kun je hier lezen. Leraar in het Gooi zet zich ook het komend jaar weer in voor docentvluchtelingen die in Nederland aan het werk willen.