Nieuws

14 april 2022
Vluchteling voor de klas

Onlangs is het bijscholingstraject Vluchteling voor de klas, gefinancierd en mede georganiseerd door Leraar in het Gooi van start gegaan. Het is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren en belangenorganisatie Vluchtelingenwerk om nieuwkomers die in hun land van herkomst wiskundedocent waren de mogelijkheid te bieden om dit in Nederland te gaan doen. In anderhalf jaar tijd krijgen ze aan de Hogeschool Utrecht tweemaal per week intensief Nederlandse les aangeboden, een taal die ze dankzij hun inburgeringscursus al aardig beheersen, maar nog niet voldoende om ad rem te kunnen reageren op pubers. Ook de vakken didactiek en pedagogiek en een stage op een school zijn onderdeel van het programma.

De Volkskrant heeft met een fijn artikel aandacht besteed aan dit project, online en in de krant.

‘Er is in Nederland een schrijnend tekort aan wiskundedocenten’, zegt Inke Logtenberg van het samenwerkingsverband Leraar in het Gooi, dat het project met subsidie van het ministerie van Onderwijs bekostigt. ‘Dus het mes snijdt aan twee kanten.’

Lees hier het hele artikel

4 juli 2022

Eerste certificaten Docent Vluchteling voor de Klas

Het eerste deel van het traject voor Docent Vluchteling voor de Klas is afgerond met de uitreiking van de eerste certificaten. Het bijscholingstraject Docent Vluchteling voor de Klas (DVDK) is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren en Vluchtelingenwerk om nieuwkomers die in hun land van herkomst wiskundedocent waren, de mogelijkheid te bieden om dit in Nederland te gaan doen.

13 juni 2022

Dagje leerkracht

Ervaren hoe het is om eens zélf voor de klas te staan door een dag lang mee te lopen met een leerkracht op een basisschool. Tijdens ‘Doe een Dagje Leerkracht’ op dinsdag 31 mei, maakten zo’n veertig geïnteresseerden – voornamelijk middelbare scholieren – persoonlijk kennis met het onderwijs als vakgebied.

13 mei 2022

Informatiebijeenkomst 12 mei

Donderdag 12 mei was er een informatiebijeenkomst voor mensen die geïnteresseerd zijn in een baan in het voortgezet onderwijs in het Gooi.

5 maart 2022

Bezoek Minister

Op 5 maart bezocht de Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs Dennis Wiersma het Elan College in Bussum.