Privacy statement van Leraar in het Gooi

Deze website is een samenwerking tussen alle basis-, voortgezet en speciaal onderwijs scholen en het MBO College Hilversum in Het Gooi met betrekking tot het coördineren van vraag en aanbod voor leraren. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) schrijft voor dat het samenwerkingsverband zorgvuldig om dient te gaan met informatie en maatregelen dienen te treffen om de privacy van derden goed te beschermen. Er zijn onder andere verwerkersovereenkomsten afgesloten waarin de privacy en het gebruik van data juridisch is geregeld.

Ook zijn er verschillende informatiebeveiligingsmaatregelen getroffen om gegevens te beschermen. Jouw gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van onze dienstverlening. Het doel van de verwerking van jouw gegevens heeft dus altijd een direct verband met de toestemming die jij aan ons verstrekt. Door inschrijving geef jij toestemming voor verwerking van jouw gegevens.

Gegevens worden niet met derden gedeeld met uitzondering van derden om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze uitgezonderde derden zijn allen tot geheimhouding gehouden op grond van een eed, wettelijke verplichting of de overeenkomst tussen hen, en de samenwerkende scholen.

Zodra op grote schaal bijzondere persoonsgegevens worden bijgehouden, is ook een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) verplicht. Wij hebben een dergelijke functionaris die te bereiken is via privacy@cvogooi.nl. Voor bijvoorbeeld het recht op inzage en verwijderen van persoonsgegevens kan contact worden opgenomen met ilogtenberg@leraarinhetgooi.nl.