Leraar worden


Het speciaal basisonderwijs is niet voor iedereen even bekend terrein, terwijl er juist voor deze tak veel nieuwe leraren nodig zijn. Leraren met een hart voor kinderen die persoonlijke en intensieve begeleiding nodig hebben. Het gaat veelal om kinderen die meer ondersteuning nodig hebben bij het leren en bij hun gedrag. In het speciaal basisonderwijs wordt vaak gewerkt met kleinere klassen, intensievere begeleiding door leraren en onderwijsassistenten en een prikkelarme omgeving.

Het perspectief van leerlingen in het speciaal basisonderwijs is het halen van een diploma, het vinden van een baan of een plek in de dagbesteding.