Leraar worden


Zij-instromers speciaal basisonderwijs (SBO), speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO)

Heb je interesse om leerlingen te helpen in hun ontwikkeling voor wie het reguliere onderwijs geen optie is, dan is leraar in het speciaal basisonderwijs (SBO),  speciaal onderwijs (SO) of voortgezet speciaal onderwijs (VSO) interessant. Je zorgt ervoor dat deze leerlingen een diploma halen, een baan vinden of meedraaien in de dagbesteding.

Eisen voor zij-instromers in het SBO, SO of VSO

Wil je als zij-instromer werken in het SBO, SO of VSO dan moet je aan de volgende eisen voldoen:

  • Een afgeronde hbo of wo
  • Maatschappelijke ervaring en beroepservaring
  • Je moet in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

 Stappen zij-instroomtraject

Als je aan bovenstaande eisen voldoet, kun je solliciteren bij een SBO-, SO- of VSO-school of bij het bestuur hiervan. Je solliciteert op een vacature of via een open sollicitatie. Bij interesse vanuit de school volgt een geschiktheidsonderzoek. In het geschiktheidsonderzoek gaat het om de volgende vragen:

  • Ben je geschikt om direct les te geven in het SBO, SO en VSO?
  • Is het aannemelijk dat je binnen 2 jaar je lesbevoegdheid kunt halen?
  • Welke scholing en begeleiding heb je nodig?

Wanneer je geschikt bent bevonden om als zij-instromer aan de slag te gaan, ontvang je een geschiktheidsverklaring en kun je aan het scholing- en begeleidingstraject beginnen.

Scholing- en begeleidingstraject

Het scholing- en begeleidingstraject volg je aan een lerarenopleiding en is bedoeld om vakbekwaam te worden. Je krijgt 2 jaar de tijd om aan te tonen dat je aan de bekwaamheidseisen voldoet. Aan het eind van het zij-instroomtraject vraag je een bekwaamheidsonderzoek aan. Daarmee moet worden aangetoond dat jij als zij-instromer inmiddels bekwaam bent om het beroep van leraar uit te oefenen. Dit wordt bepaald door de lerarenopleiding en de school waar je aan het werk bent.

Hoe verder?

Uiteindelijk is ieder zij-instroomtraject maatwerk. Overleg hierover met de schooldirecteur of het bestuur van de betreffende SBO-, SO- of VSO-school. In het Gooi wordt voor de opleidingen samengewerkt met: