School van de maand

SBO De Wijngaard

Huizen

Iedere week een PBS-kanjer, een PBS-lied én de Wijngaard-PBS-dans. Met het Positive Behavior Support (PBS)-programma zit het stimuleren van een positieve omgang met elkaar in de haarvaten van deze school voor Speciaal Basisonderwijs in Huizen. Als eerste school in Nederland heeft zij een hercertificering ontvangen van het Kenniscentrum PBS, het instituut dat deze aanpak toetst.  

Opnieuw certificering ‘Positive Behavior Support’ voor SBO De Wijngaard

Vasthouden

‘Opstarten is één, maar zie het maar eens vast te houden’, zegt directeur Ruth Schraven. ‘Zeker met het verloop in het onderwijs, waarbij je nieuwe medewerkers steeds helemaal opnieuw mee moet nemen in deze aanpak.’ Maar wat is het de moeite waard. Positive Behavior Support, waarbij respect, veiligheid en verantwoordelijkheid centraal staan, is geschikt voor iedere school. De methode uit de Verenigde Staten omvat een school brede aanpak voor het versterken van gewenst gedrag en het voorkomen van probleemgedrag. Op die manier wordt een positieve sociale omgeving gecreëerd, die leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt.

Tosti’s in de pauze

Leerlingen ontvangen op De Wijngaard bij goed gedrag PBS-kaartjes en ze sparen samen met de klas voor een PBS-beloning. Bijvoorbeeld extra lang buiten spelen, tosti’s in de pauze of hutten bouwen. Er is een PBS-lied en een PBS-dans speciaal geschreven voor de Wijngaard. Incidenten zoals ruzies in de pauze of op de gang worden geregistreerd, gevisualiseerd en besproken met de klas. De klas maakt dan gezamenlijk een plan om het aantal incidenten terug te brengen. Alle nieuwe medewerkers worden PBS-geschoold door coördinator ‘Bettina’ en tijdens elke teamvergadering is er aandacht voor PBS. Iedere week wordt er een PBS-kanjer gekozen; een leerling wordt in het zonnetje gezet vanwege voorbeeldgedrag.

 Iedereen doet mee

Met als resultaat een fijne sfeer, waar kinderen zich veilig voelen. Iedereen is betrokken. Werken op De Wijngaard betekent dat je helemaal wordt ondergedompeld in deze aanpak. Dit geldt voor alle medewerkers. Het geeft je houvast in hoe met de kinderen om te gaan en zorgt voor een omgeving waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen op allerlei gebieden. Ruth: ‘Je gunt het ieder kind én iedere leerkracht.’

Elan College

Op 5 maart bezocht de Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs Dennis Wiersma het Elan College in Bussum. Het Elan College is een school voor voortgezet speciaal onderwijs. De school richt zich op havo/vwo leerlingen met een diagnose in het autistisch spectrum. Leerlingen die onvoldoende tot leren en ontwikkelen komen in het regulier (voortgezet) onderwijs kunnen hier een volwaardige havo- of vwo-opleiding volgen. De Minister sprak met de schoolleiding, leerlingen en ouders. Wiersma ging in gesprek met de schoolleiding over waar zij tegenaan loopt bij dit soort onderwijs. Daarna volgden sessies met de leerlingenraad en ouders, die vertelden wat het Elan College voor hen betekent.