School van de maand

Elan College

Bussum

De Minister sprak met de schoolleiding, leerlingen en ouders. Wiersma ging in gesprek met de schoolleiding over waar zij tegenaan loopt bij dit soort onderwijs. Daarna volgden sessies met de leerlingenraad en ouders, die vertelden wat het Elan College voor hen betekent.

Minister Wiersma bezoekt het Elan College Bussum

Op 5 maart bezocht de Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs Dennis Wiersma het Elan College in Bussum. Het Elan College is een school voor voortgezet speciaal onderwijs. De school richt zich op havo/vwo leerlingen met een diagnose in het autistisch spectrum. Leerlingen die onvoldoende tot leren en ontwikkelen komen in het regulier (voortgezet) onderwijs kunnen hier een volwaardige havo- of vwo-opleiding volgen. De Minister sprak met de schoolleiding, leerlingen en ouders. Wiersma ging in gesprek met de schoolleiding over waar zij tegenaan loopt bij dit soort onderwijs. Daarna volgden sessies met de leerlingenraad en ouders, die vertelden wat het Elan College voor hen betekent.

Jezelf kunnen zijn

Zowel ouders, leerlingen als het team hebben het bezoek van de minister als bijzonder en waardevol ervaren. Doordat de minister veel tijd nam, was er gelegenheid om echt in gesprek te raken met elkaar. De leerlingen konden goed vertellen waar ze tegenaan lopen in de maatschappij als het gaat om het beeld van autisme, de persoonlijke ontwikkeling die ze doormaken en de sociale vaardigheden die ze opdoen op school. Juist omdat ze zichzelf mogen zijn, ontwikkelen ze zich. Uit het verhaal van de ouders bleek hoe belangrijk het is dat kinderen hun weg vinden in het onderwijs. De impact op een gezin is enorm als het niet goed gaat met een kind. Andersom geldt dus ook: als kinderen op hun plek zijn, is de impact enorm in positieve zin.

Van beperkingen naar mogelijkheden

Mirjam Hoos-Damme was een van de ouders die met de minister gesproken heeft. Mirjam: ‘Ik heb minister Wiersma geprobeerd het belang van speciaal onderwijs te laten inzien. Wat doet het met een kind als het totaal overprikkeld raakt op een gewone school en wat doet dat met een gezin? Ik heb verteld wat een goede passende school kan veranderen aan deze situatie. Hoe een leven dat draaide om beperkingen, nu weer draait om mogelijkheden.’ Ook is door ouders aangegeven dat het voortgezet speciaal onderwijs nog altijd onder de regelgeving van het basisonderwijs valt en dit een ongelijke positie ten opzichte van de gewone middelbare scholen met zich meebrengt. Het moeten doen van staatsexamens kwam ook aan bod.

Bijgeleerd

De minister beaamde dat er verandering moet komen op het gebied van deze ingebrachte punten. Het staat op zijn netvlies, maar hij gaf aan dat hierin kleine, voorzichtige stappen genomen moeten worden, omdat er in het onderwijs veel speelt. De minister vond het een bijzonder en mooi bezoek en vertelde dat hij bijgeleerd heeft over wat autisme is.

Heb je interesse om te werken op deze school?  Neem dan contact op met de school of het bestuur waar deze school onder valt.

SBO De Wijngaard

Iedere week een PBS-kanjer, een PBS-lied én de Wijngaard-PBS-dans. Met het Positive Behavior Support (PBS)-programma zit het stimuleren van een positieve omgang met elkaar in de haarvaten van deze school voor Speciaal Basisonderwijs in Huizen. Als eerste school in Nederland heeft zij een hercertificering ontvangen van het Kenniscentrum PBS, het instituut dat deze aanpak toetst.