Wat is SBO

Wat is SBO

Speciaal basisonderwijs (SBO) Het SBO biedt onderwijs aan leerlingen die zich op het regulier onderwijs niet optimaal ontwikkelen. Het gaat hier om leer- en/of gedragsproblemen. Denk aan kinderen met ADHD, autisme, langzaam en/of moeilijk lerend. In het speciaal basisonderwijs krijgen leerlingen in kleinere klassen (maximaal 16 leerlingen) les, zodat zij minder prikkels krijgen. Bovendien is er meer expertise aanwezig in de scholen (logopedist, orthopedagoog, klassenassistent etc) om de onderwijsdoelen te bereiken. Het SBO is erop gericht dat zoveel mogelijk leerlingen na groep 8 doorstromen naar het regulier voortgezet onderwijs. Lukt dit niet dan stroomt een leerling door naar bijvoorbeeld het voortgezet speciaal onderwijs. In het Gooi tref je de volgende SBO scholen: de Annie MG Schmidt, het Mozaïek, de Wijngaard, de Hummelingschool en de Indon.