Wat is SO

Wat is SO

Scholen voor speciaal onderwijs (SO) zijn voor leerlingen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking. Maar ook leerlingen met psychische problemen of gedragsproblemen kunnen hier terecht. Kinderen in het speciaal onderwijs stromen bijna altijd door naar het voortgezet speciaal onderwijs of het praktijkonderwijs. De groepsgrootte in het speciaal onderwijs is meestal 8 tot 12 leerlingen, waar een leerkracht en een onderwijsassistent vaak samen in een groep werken.

Het SO is verdeeld in vier clusters, namelijk:

Cluster 1: Scholen voor blinde of slechtziende leerlingen (visueel gehandicapte leerlingen). In het Gooi is geen cluster 1 school.

Cluster 2: Scholen voor dove leerlingen en slechthorende leerlingen. Maar ook voor leerlingen met ernstige spraakmoeilijkheden en leerlingen met communicatieve problemen. In het Gooi is Auris Taalkring in Hilversum de cluster 2 school.

Cluster 3: Scholen voor leerlingen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen. Maar ook voor zeer moeilijk lerende leerlingen, langdurig zieke leerlingen met een lichamelijke handicap, leerlingen met epilepsie en meervoudig gehandicapte leerlingen die zeer moeilijk leren. De Trappenberg, Mozarthof en de Klimopschool zijn de cluster 3 scholen in het Gooi.

Cluster 4: Scholen voor leerlingen met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen. De Donnerschool en Elan primair zijn de Gooise cluster 4 scholen.