Wat is SVO

Wat is SVO

Het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) is voortgezet onderwijs voor leerlingen (vanaf 12 jaar) met een zwaardere ondersteuningsbehoefte. Dat kan te maken hebben met een handicap of beperking, een leerstoornis, langdurige ziekte of gedragsproblemen. Ook het VSO kent de vier clusters.

In het voortgezet speciaal onderwijs zijn er drie verschillende uitstroomprofielen:

Vervolgonderwijs: de leerling haalt veelal met een staatsexamen een vmbo, havo of vwo diploma

Arbeidsmarktgericht: de leerling ontvangt een diploma praktijkonderwijs

Dagbesteding: de leerling gaat na het VSO naar een dagbesteding Het Gooi kent de volgende VSO scholen: Elan college Bussum, Elan college Huizen, de Klimopschool, De Trappenberg en de Mozarthof.