Leraar in beeld

Barbara Postma

Gemeentelijk Gymnasium

Na 34 jaar werken bij de ING gooide Barbara het roer om. In augustus 2020 gaat zij met pensioen. Maar niet nadat wij kennis hebben gemaakt met de vrouw die 14 jaar lang met passie leraar Aardrijkskunde (bijna was) is op het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum.

Ik ben overgestapt naar het onderwijs omdat
ik de laatste 15 jaar van mijn werkzame leven niet meer bezig wilde zijn met ‘money driven’ activiteiten. Ik wilde zoveel mogelijk kinderen bereiken om hen kennis te laten maken met onze mooie aarde en hen leren er duurzaam mee om te gaan

Werken bij het Gemeentelijk Gymnasium betekent voor mj
wereldburgers maken van mijn leerlingen. Door ze de snel veranderende wereld beter te leren begrijpen.

Mijn favoriete film is
Pride and Prejudice, alle versies, naar het boek van Jane Austen.

Als ik de minister van OCW was zou ik
met gezwinde spoed de CITO toets voor groep 8 weer invoeren en afnemen in februari.

Mijn favoriete plek in het Gooi is
de Brink in Laren.

Als ik leerling was op het Gemeentelijk Gymnasium zou ik
veel meer profiteren van de kennis die bij alle leraren aanwezig is.

Mijn favoriete podcast is
alles over natuur en klimaatverandering.

De leraar waar ik zelf het meest van geleerd heb was
de heer Clemens, mijn leraar Latijn/Grieks op het St Vituscollege in Bussum, omdat hij zachtmoedig was en veel van zijn vak hield.

Kelly Westerhuis

Toen Kelly Westerhuis op de havo een studiekeuze moest maken, twijfelde ze. Ze wist dat ze ´iets met mensen´ wilde doen. Onderwijs was dus een optie, maar ze koos eerst een andere studie. Inmiddels is ze geswitcht naar de lerarenopleiding, zit ze op haar derde stageschool en is ze hard op weg haar tweedegraads onderwijsbevoegdheid te halen.

Thomas Schaap

Na 20 jaar werken als consultant, project manager en ondernemer is Thomas overgestapt naar het onderwijs om zijn passie te volgen en staat als ‘jonge’ docent Natuurkunde voor de klas op zijn oude school. Maak kennis met deze enthousiaste zij-instromer.

Jory Kruizinga

Jory, een van de ‘Mannen van de chemie’, was zijn tijd ver vooruit met een eigen Youtube kanaal. Door de Coronacrisis kwam het aanbieden van online lesmateriaal in een stroomversnelling. Maak kennis met deze actieve Scheikunde docent aan het Erfgooiers College.

Frank Sollie

Frank Sollie is een gedreven natuurkunde leraar. Nooit gedacht dal hij in het onderwijs zou gaan werken en tegelijkertijd is hijzelf zijn grootste inspiratiebron. Een tipje van de sluier, wie is Frank Sollie?

Bas de Bruijn

Ooit stapte hij over naar het onderwijs en daar heeft hij nog geen dag spijt van. Bas de Bruijn is al 8 jaar leraar Scheikunde, nog steeds met even veel passie als de eerste dag. In een paar woorden vertelt hij wat hem drijft elke dag.