Leraar worden


Stage lopen

In de praktijk leer je het echte vakwerk en dat geldt zeker voor een leraar in het voortgezet onderwijs. Ben jij in opleiding tot leraar en wil je graag stage lopen, dan biedt het Gooi met 14 middelbare scholen veel mogelijkheden.

In het Gooi zijn er drie opleidingsscholen in het voortgezet onderwijs, te weten de Gooise Scholen Federatie (GSF), de Alberdingk Thijm (AT) scholen en Yuverta. Alle middelbare scholen in het Gooi leiden de stagiairs op vanuit deze opleidingsscholen en werken samen met de volgende opleidingsinstituten:

  • Hogeschool Utrecht
  • Hogeschool van Amsterdam
  • Universiteit Utrecht
  • Universiteit van Amsterdam
  • Vrije Universiteit

Als stagiair in het Gooi doe je ervaring op in klassenmanagement, vakdidactiek, leer je toetsen maken omgaan met verschillende soorten leerlingen. Je maakt deel uit van een vaksectie en doet mee aan het complete schoolleven. Je bent bijvoorbeeld ook bij klassenavonden, begeleidt een excursie of helpt mee met buitenschoolse activiteiten. Bij de intervisie, die wordt begeleid vanuit de opleidingsscholen, leer je ook van medestudenten.

Er zijn stagemogelijkheden op alle middelbare scholen in het Gooi. Het Gooi kent alle typen onderwijs en biedt stagemogelijkheden voor 1 tot en met 4e jaars studenten van de lerarenopleidingen van de samenwerkende opleidingsinstituten. Ook voor studenten van de kopopleiding zijn er stage mogelijkheden. Informeer bij de betreffende middelbare school of het bestuur van de school waar jij graag stage wil lopen naar de mogelijkheden.

Alberdingk Thijm College – Alberdingk Thijm mavo – Groot Goylant – International School Hilversum – International School Laren – Laar & Berg – Mediaschool – St Aloysius College: Alberdingk Thijm Scholen

Comenius College – Hilfertsheem College – Lucent College; CVO ’t Gooi

Erfgooierscollege

Gemeentelijk Gymnasium Hilversum 

A.Roland Holst college – College de Brink – Goois Lyceum – ISK het Gooi – De Fontein – Huizermaat: Gooise Scholen Federatie

Vitus mavo – Vitus College – Willem de Zwijger College  – Montessori Lyceum Gooise Meren: Volant