Leraar worden


Zij-instromen

Als leraar in het voortgezet onderwijs kun je het verschil maken. Althans, als je met een open mind kunt genieten van jongeren in ontwikkeling. Het voortgezet onderwijs is een uitdagende omgeving waarin je in samenwerking met collega’s bijdraagt aan de vervolgstap van iedere leerling. Want één ding staat vast: de pubers willen ook graag met een leraar goed contact hebben.

Bekijk de mini-documentaire over een zij-instromer

Wat zijn de stappen om als zij-instromer over te stappen naar het voortgezet onderwijs? Als je aan de overheidseisen voor zij-instromer voldoet, zijn er 3 routes. Voldoe je niet aan de eisen dan kun je de reguliere lerarenopleiding volgen. Wil je als zij-instromer starten in het voortgezet onderwijs, dan moet je aan de volgende eisen voldoen;

 • Afgeronde opleiding hbo of wo
 • Beroeps- en maatschappelijke ervaring
 • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Wil je als zij-instromer lesgeven in de beroepsgerichte profielen van het vmbo (zoals bouw, horeca, installatie) dan zijn de volgende eisen van toepassing:

 • Afgeronde middenkaderopleiding of specialistenopleiding (mbo-4)
 • Hbo of wo werk- en denkniveau
 • Beroeps- en maatschappelijke ervaring
 • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Voldoe je aan bovenstaande eisen dan heb je 3 routes om het voortgezet onderwijs in te stromen:

 1. Via een kopopleiding
 2. Via een educatieve module
 3. Via het zij-instroomtraject

Kopopleiding

Met de hbo-kopopleiding behaal je in één jaar je tweedegraads bevoegdheid, waarmee je les mag geven aan de onderbouw. De onderbouw bestaat uit klas 1 t/m 4 vmbo, klas 1 t/m 3 havo en vwo. Je kunt de kopopleiding volgen als je een bacheloropleiding hebt gevolgd die bij een schoolvak aansluit. Dus stel: je hebt een bachelor fiscale economie, dan kun je bijvoorbeeld leraar economie worden. Met een tweedegraads bevoegdheid mag je ook les geven op het mbo.

Educatieve module

Wanneer je een universitaire bachelor of master in een schoolvak succesvol hebt afgerond, is er de mogelijkheid om een educatieve module te volgen. Een educatieve module is een traject van een half jaar waarbij je voltijd studeert. Deeltijd is ook mogelijk. Kies je daarvoor, dan duurt het traject een jaar. Met de educatieve module ontvang je een beperkte tweedegraads lesbevoegdheid. Daarmee kun je lesgeven aan de klassen van het vmbo-theoretische leerweg en aan de onderbouw van de havo en het vwo (klas 1 t/m 3).

Zij-instroomtraject

Met het zij-instroomtraject kun je zowel een tweedegraads als een eerstegraads lesbevoegdheid halen. Dat betekent dat je op alle niveaus en in alle klassen les mag geven. Het zij-instroomtraject bestaat uit drie onderdelen:

 1. Sollicitatiegesprek en een geschiktheidsonderzoek
 2. Een scholings- en begeleidingstraject van twee jaar
 3. Een bekwaamheidsonderzoek

Sollicitatiegesprek en geschiktheidsonderzoek

Het traject als zij-instromer start met een sollicitatie bij een middelbare school. Middelbare scholen in het Gooi verwelkomen graag zij-instromers. Bij een match met de school wordt er een geschiktheidsonderzoek afgenomen om te bepalen of je wel of niet direct voor de klas kunt staan. Om dat te bepalen worden je competenties beoordeeld. Dat gebeurt onder andere aan de hand van het geven van een praktijkles en het afnemen van een taal- en rekentoets. Het geschiktheidsonderzoek kan 3 uitkomsten opleveren:

 1. Volledig geschikt: je kunt direct bij een lerarenopleiding een aanvraag voor je lesbevoegdheid indienen. Scholing en begeleiding is niet nodig.
 2. Bijna volledig geschikt: je moet je kennis en vaardigheden verbeteren, maar je mag wel direct aan de slag in het voortgezet onderwijs.
 3. Niet (volledig) geschikt: je mag niet direct voor de klas gaan staan en zult eerst een opleiding tot leraar moeten volgen voordat je in het voortgezet onderwijs les mag geven.

Scholings- en begeleidingstraject

Wanneer het geschiktheidsonderzoek wordt beoordeeld met de uitkomst ‘bijna volledig geschikt’, kun je aan een tweejarig scholings- en begeleidingstraject beginnen. Dit traject is op maat en wordt afgestemd op de vaardigheden die je nog verder moet ontwikkelen.

De concrete invulling van het traject is altijd maatwerk en zal worden besproken met jou en de school of het bestuur waaronder de school valt. De mogelijkheden voor scholing zijn:

Bekijk factsheet als pdf.

Gedurende het scholings- en begeleidingstraject sta je betaald voor de klas en krijg je ondersteuning vanuit de school of het bestuur en het opleidingsinstituut.

Bekwaamheidsonderzoek

Als afsluiting van het scholings- en begeleidingstraject wordt er een bekwaamheidsonderzoek uitgevoerd. Bij een positieve uitslag ontvang je een getuigschrift (geen bachelordiploma) waarmee je bevoegd bent om in het voortgezet onderwijs les te geven.