Scholenoverzicht

Alberdingk Thijm Mavo

Hilversum

mavo


  • Vaste lestijden, geen lesuitval, grote contacttijd
  • Kleine school (160 leerlingen)
  • IMYC-methode
  • Werken op de Alberdingk Thijm mavo betekent werken op een kleine, huiswerkvrije school met aansprekend onderwijs dat de leerling motiveert zich te ontwikkelen. Er wordt gewerkt volgens een modern, huiswerkvrij concept waarin leerlingen niet alleen vereiste leerstof leren, maar ook vaardigheden zoals samenwerken, presenteren en plannen. De leerlingen hebben een vast rooster, zonder lesuitval, met maximaal vier vakken per dag. Daarnaast wordt er veel projectmatig lesgegeven. Het team kent alle leerlingen goed waardoor een persoonlijke benadering mogelijk is. Zo wordt het maximale bereikt op het gebied van studieresultaten en persoonlijke groei.

    Ouders voelen zich betrokken, omdat er regelmatig contact is tussen mentoren en ouders. Er wordt gewerkt met het International Middle Years Curriculum (IMYC), een projectmatige methode die leerlingen de mogelijkheid biedt om te werken met eigen leervragen in hun eigen leerstijl. Er worden verschillende leerstijlen bediend door verschillende werkvormen zoals films, toneelstukken, maquettes en computertoepassingen.

    Wil je meer informatie of ben je geïnteresseerd in werken op deze school? Kijk dan hier.