Scholenoverzicht

College De Brink

Laren

vmbo


  • Breed aanbod: 7 vakroutes
  • Kleine klassen bij lwoo-indicatie
  • Intensieve loopbaanoriëntatie en begeleiding
  • Werken bij College De Brink betekent werken op een kleine school waar leerlingen, docenten en conciërges elkaar kennen. De school biedt een gestructureerde, veilige en kansrijke leeromgeving door excellent vakonderwijs, die leerlingen goed voorbereidt op het vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt. Leerlingen leren hier een vak uit een breed aanbod van beroepsopleidingen. Met de keuze uit maar liefst zeven routes: 1) bouwen, wonen & interieur, 2) mobiliteit & transport, 3) produceren, instaleren & energie, 4) media, vormgeving & ict, 5) economie & ondernemen, 6) horeca, bakkerij & recreatie en 7) gezondheidszorg, veiligheid, welzijn & bewegen.

    Door intensieve loopbaanoriëntatie en lessen in de praktijklokalen komen leerlingen in een vroeg stadium in aanraking met de verschillende beroepen. Speciaal voor leerlingen met een Iwoo-indicatie zijn er kleinere klassen. Op die manier krijgen deze leerlingen de aandacht en begeleiding die ze nodig hebben.

    Wil je meer informatie of ben je geïnteresseerd in werken op deze school? Kijk dan hier.