Scholenoverzicht

Huizermaat

Huizen

vwo, havo, mavo, atheneum, gymnasium


  • Passend onderwijs voor hoogbegaafden
  • Intensief mentoraat
  • Aandacht voor 21-eeuwse vaardigheden
  • Werken bij Huizermaat betekent werken op een excellente school die uitblinkt in onderwijs op maat en een intensief mentoraat. Het motto is ‘Gelukkig leren ontwikkelen’: de richtinggevende kernwaarden persoonlijke aandacht en uitstekende prestaties gaan hand in hand wat maakt dat leerlingen zich gerespecteerd en gekend voelen, hun grenzen onderzoeken en verleggen. Vertrouwen in jezelf en in de ander zorgt voor een positief klimaat met ruimte voor zelfontplooiing gericht op hoofd, hart en handen. De tweejarige brugperiode draagt daar vanaf het begin aan bij, net als het uitgebreide onderwijs en keuze-aanbod waar leerlingen hun talenten kunnen ontdekken.

    Bijvoorbeeld in Cambridge Engels, Goethe Deutsch, internationaliseren, de circuleerlingenraad, Olympiades, International Business College (20-80 leren). Huizermaatse vaardigheden zoals onderzoeken, plannen, presenteren, samenwerken, reflecteren en 21e -eeuwse vaardigheden keren in alle jaren terug in het onderwijs. TalentHZM biedt een zes jaar durende onderwijsstroom speciaal ontwikkeld voor hoogbegaafde leerlingen. Vanaf het schooljaar 2020/2021 heeft Huizermaat een Technasium: een uitdagende leerstroom voor bètaleerlingen op alle niveaus. Huizermaat is onderdeel van de Gooise Scholen Federatie.

    Wil je meer informatie of ben je geïnteresseerd in werken op deze school? Kijk dan hier.