School van de maand

Roland Holst College

Hilversum

Het A. Roland Holst College heeft wat te vieren! De Gooische Rainbow Award is gewonnen door de Gender and Sexuality Alliance (GSA). Dit is een netwerk van leerlingen en docenten binnen de school, die vinden dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. De uitreiking van de award in de Vorstin was de finale van de Hilversumse Rainbow Week.

Safe space De GSA (Gender and Sexuality Alliance) is enkele jaren geleden opgericht door een aantal leerlingen in samenwerking met een docent Nederlands. Deze groep zet zich in voor zaken rondom gendervariatie en seksuele diversiteit, vaak gemotiveerd door eigen ervaringen. De nadruk ligt op ‘het mogen zijn wie je bent’. De leerlingen bieden elkaar een luisterend oor en vormen een ‘safe space’. Daarnaast richten zij zich ook naar buiten om aandacht te vragen voor seksuele- en genderdiversiteit op en rondom school.

De award is een bekroning voor de activiteiten van het GSA. Wethouder Zorg en Welzijn, Karin Walters, reikte de award uit. Ze vindt het GSA-netwerk een voorbeeld voor andere scholen. Begin oktober heeft een jury drie ingediende initiatieven genomineerd. Daarna was het de beurt aan het publiek om te stemmen en kwam het A. Roland Holst College met de GSA als winnaar uit de bus. De jury beloont het netwerk voor het bieden van een veilige plek op school voor LHBTI+ leerlingen. Ze draagt er aan bij dat alle leerlingen met respect met elkaar omgaan. Aanmoediging De prijs werd in ontvangst genomen door leerling Maylika Pauwels en docent Daryo Stamato. Daryo, docent maatschappijleer bij het A. Roland Holst College, is blij met de erkenning: ‘Uit elk leerjaar en alle onderwijsrichtingen hebben we wel een aantal jongeren. Ook vanuit de brugklas is er veel instroom. Sinds dit jaar ben ik de ondersteunende docent, om wat structuur aan te brengen. De bedoeling is natuurlijk om de GSA zoveel mogelijk leerling-gedragen te laten zijn: wat willen zij zélf graag doen en/of bereiken? Voor welke thema’s willen ze aandacht vragen en hoe? De award is een prachtige aanmoediging.’