In gesprek met

Petra Laseur

  • Van: Sivog
  • Leeftijd: 54
  • Houdt van: Wandelen in de Dolomieten
  • Favoriete plek in Het Gooi: Grote Kerk Naarden

‘We moeten met elkaar bedenken hoe we startende docenten kunnen behouden voor het onderwijs. Wat hebben zij nodig?’

Na vier jaar met veel plezier wethouder te zijn geweest, was het voor Petra Laseur heel duidelijk; haar  hart ligt in het onderwijs. Ze miste de leerlingen, de ‘buzz’ van de school en de bevlogenheid van de  docenten. Na enkele jaren rector van twee middelbare scholen te zijn geweest, is zij sinds augustus van dit jaar  bestuurder van het SIVOG. De scholengemeenschap waarmee – naar haar eigen zeggen, hoe kan het  ook anders – de fantastische scholen Het Vituscollege, De Vitusmavo en het Willem de Zwijger College  onder haar verantwoordelijkheid vallen.

Van docent tot consultant

Petra, van oorsprong docent wiskunde en biologie, wilde na haar kennismaking met de praktijk al  snel weer de schoolbanken in. ‘Ik wilde meer weten over hoe beleid en de borging van kwaliteit in  het onderwijs tot stand komt. De studie Onderwijskunde aan de UvA was hiervoor een logische stap.’ Na diverse functies in het onderwijs als docent, afdelingsleider en directeur was de tijd rijp om als  extern consultant verschillende onderwijsinstellingen voor kortere of langere bij te staan.

Wat maken de scholen die onder het SIVOG vallen zo bijzonder? ‘Het zijn drie heel verschillende  scholen, maar kennen alle drie veel historie, tradities en daarmee een groot gemeenschapsgevoel.  Op de Vitusmavo kent iedereen elkaar en zijn de lijntjes, ook voor de leerlingen, heel kort. De docenten op de drie scholen zijn erg betrokken bij elkaar en bij de leerlingen. Er heerst een warme en veilige sfeer. Voor startende docenten hebben we een heel intensief tweejarig begeleidingsprogramma, met voor elke docent een eigen coach.’

Didactisch coachen

Op de vraag naar hoe zij haar visie is op het onderwijs op ‘haar’ scholen handen en voeten geeft, zegt  Petra: ‘Het eigenaarschap voor het leren moet weer meer naar de leerlingen zelf. We zijn gewend  geraakt om hen aan de hand te nemen. Misschien te veel.

Het wordt tijd dat de leerlingen weer zelf de regie krijgen over het leerproces. Ze ontwikkelen op  deze manier meer vaardigheden, krijgen meer inzicht en leren dat inspanning leidt tot resultaat. Dit  vraagt van docenten dat ze de goede vragen stellen, didactisch coachen. En ook dat we minder willen  toetsen. Anders leren dan van toets naar toets, waarbij vooral het korte termijn geheugen wordt  geactiveerd en leren minder goed beklijft. Het gaat om het grotere plaatje en op deze manier kunnen  leerlingen zelf ontdekken waar ze goed in zijn en wat ze leuk vinden. Dit vraagt wel om het inbouwen  van veel meer formatieve momenten en voldoende tijd om dit te ontwikkelen.’

Op de agenda

Petra is blij met het (digitale) loket Leraar in het Gooi. ‘Ik hoop dat we door de krachten te bundelen  meer kunnen betekenen voor zij-instromers. Nu is dit traject soms onnodig ingewikkeld, de routes  kunnen transparanter. Het is van groot belang dat aankomende docenten stage kunnen lopen op  verschillende scholen. Verder is het een voordeel dat we korte lijnen hebben met de Gemeente,  zodat we met zaken als huisvesting en parkeren de aantrekkelijkheid van werken in deze mooie  omgeving kunnen vergroten.’ Op de vraag wat Petra graag als prioriteit zou zien op de agenda van  Leraar in het Gooi, antwoordt ze: ‘Beginnende docenten hebben het soms moeilijk. We moeten met  elkaar bedenken hoe we deze groep kunnen behouden voor het onderwijs. Wat hebben zij nodig?’

Hemelbestormers

De moeder van drie kinderen, met een liefde voor Bach, heeft nog een culturele tip. ‘Ga kijken bij de  ‘Hemelbestormers’ in de Grote kerk in Naarden. Een prachtig geschilderd eeuwenoud tongewelf,  tijdelijk toegankelijk via een lange trap naar zolder. Het SIVOG is inmiddels gestart met een initiatief  om in tijden van Corona oud-leerlingen op te roepen om te komen helpen op hun oude middelbare  school. ‘Op deze manier voorkomen we lesuitval en hebben de studenten iets nuttigs te doen in deze  voor hen (te) rustige tijd. En wie weet, lopen ze op die manier warm voor een baan in het onderwijs’. Dat  zijn drie vliegen in één klap, een win-win situatie, of – zo je wilt – een hemelbestorming op een manier  die Petra past als een warme jas.

 

Nicole Lagendijk

Ze is opgeklommen van leraar Nederlands naar schoolleider van twee scholen van stichting Volant. Daarnaast maakt ze deel uit van het centraal managementteam van Volant. Vanuit die rol vertelt Nicole Lagendijk over carrièrekansen in het onderwijs.

Cors Westerdijk

Anderen helpen in hun ontwikkeling en sport, dat zijn de twee passies van Cors Westerdijk. Bijna 35 jaar geleden was dat zijn drijfveer om sportleraar te worden. Ook nu hij directeur is van Lucent College, een kleinschalige school voor mavo/havo in Hilversum, brengt Cors met hart en ziel leerlingen en leraren tot ontwikkeling.

Eva Casteleijn

‘Je hebt je eigen toko. In het klaslokaal ben jij de baas. Natuurlijk ligt er een curriculum. Dat is de basis en geeft houvast. Maar daarbinnen hebben leraren veel vrijheid als het om het inrichten van de les gaat. Als er iets gebeurt in de wereld, dan spring je daar op in. Verrijk je de lessen. Leraren zijn vaak een beetje eigenwijs. Op een goede manier. Ik moet met goede argumenten als ik iets er iets doorheen wil krijgen.’ Aan het woord is Eva Casteleijn, rector bij Laar & Berg. Een scholengemeenschap voor tweetalig havo en vwo, tussen Hilversum en Laren.

Nigel Sinkeler

Nigel Sinkeler is met zijn 34 jaar een jonge schoolleider. Zijn leercurve verloopt steil, constateert Leraar in het Gooi. Hij ging zelf naar het vmbo en heeft onlangs zijn opleiding voor schoolleider afgerond. Stil zitten doet hij niet, letterlijk en figuurlijk. Hij werkt, is aan het sporten of in de weer met zijn jonge gezin. We gaan in gesprek met Nigel Sinkeler. Hij is, samen met Julia Nieuwenhuis, schoolleider van Yuverta Naarden. Een school voor alle niveaus van het vmbo.

Gerdine Jongeneel

'Toen ik hier kwam heb ik veel werk gemaakt van het voor het voetlicht brengen van de kwaliteiten van deze school. Met een nieuwe huisstijl en website, maar vooral in persoonlijke contacten. Ik wilde graag een uitnodigende school. Een school waar de deuren openstaan, letterlijk en figuurlijk.  Zo dadelijk heb ik nog een gesprek met iemand. Ik heb nu misschien geen concrete vacature voor deze persoon, maar sta altijd open voor een kennismaking.’

Lars Bremekamp

Het had niet veel gescheeld of hij was professioneel skiër geworden. Door een knieblessure ruilde hij, als jonge twintiger, zijn droom van een internationale skicarrière in voor het leraarschap. Dat dit zeker geen tweede keus was, blijkt uit zijn aanstekelijke enthousiasme voor het onderwijs, dat er tijdens het gesprek met Leraar in het Gooi van afspat. Maak kennis met Lars Bremekamp, sinds 3,5 jaar directeur van de Gooise Praktijkschool. Een school in Hilversum waar leerlingen van 12 tot 18 jaar praktijkonderwijs volgen.    

René Karman

Hoewel het nog lukt om vacatures te vervullen, ziet René Karman, rector op het A. Roland Holst college, wel dat het steeds moeilijker wordt. ‘De arbeidsmarkt is krap en dat merken we ook in het Gooi.’ Hij juicht regionaal samenwerken dan ook toe. ‘Een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerde zij-instromers, zoals nu op 12 mei staat gepland, helpt. Zeker als de opleidingsinstituten aanhaken. Door school- en bestuursoverstijgend te werven, krijgt ieder kind de leraar voor de klas die het verdient.

Jeroen Zaagmans

Jeroen Zaagmans is het levende bewijs van iemand die zichzelf binnen de Alberdingk Thijm scholen steeds breder en verder heeft ontwikkeld. Door de sterke samenwerking binnen de Alberdingk Thijm scholen heeft Jeroen volop kansen gekregen én gegrepen. Sinds januari 2020 stuurt hij

Gerlof Boersma

Een echte onderwijsman, noemt Gerlof Boersma zichzelf. Hij somt als bewijsvoering in razend tempo zijn loopbaan in het onderwijs op. Begonnen als vmbo-docent via teamleider en mbo-directeur naar rector/bestuurder van het Erfgooiers College in Huizen. De regionale aanpak voor docenten in het Gooi voegt wat hem betreft veel toe: ‘Ik geloof niet in concurrentie'.