In gesprek met

René Karman

Rector

  • Van: A. Roland Holst College
  • Leeftijd: 52
  • Houdt van: voetbal en lekker eten
  • Favoriete plek in Het Gooi: Zuiderheide

'Nieuwe leraren binnenhalen en met elkaar de beste plek vinden; dat hoeft niet perse bij een school van het eigen bestuur.'

Uitgangspunt is om ieder kind de leraar voor de klas te geven die het verdient.

Hoewel het nog lukt om vacatures te vervullen, ziet René Karman, rector op het A. Roland Holst college, wel dat het steeds moeilijker wordt. ‘De arbeidsmarkt is krap en dat merken we ook in het Gooi.’ Hij juicht regionaal samenwerken dan ook toe. ‘Een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerde zij-instromers, zoals nu op 12 mei staat gepland, helpt. Zeker als de opleidingsinstituten aanhaken. Door school- en bestuursoverstijgend te werven, krijgt ieder kind de leraar voor de klas die het verdient.

Rode draad

René Karman is sinds drie jaar rector op het A. Roland Holst College, een school voor mavo/havo/vwo in Hilversum. Hij is vader van twee kinderen in de tienerleeftijd en is zijn hele leven al werkzaam in het onderwijs. Begonnen als leraar maatschappijleer, heeft hij daarna lange tijd gewerkt bij de lerarenopleiding van de Hogeschool Utrecht en Fontys Hogescholen. ‘Het opleiden van leraren vind ik fantastisch om te doen. Laten zien hoe leuk het beroep van leraar is. Dit loopt als een rode draad door mijn werk. Het werken met jongeren in wat ik een heel boeiende levensfase vind. Hoe deze jongeren in de samenleving staan, hoe ze de pubertijd beleven en zich ontwikkelen tot volwassen burgers. Enerzijds zijn ze zichzelf aan het ontdekken en zetten zij zich af en anderzijds is de behoefte aan sociaal contact en bevestiging heel groot. Ik kan mijn expertise en contacten uit eerdere banen, heel goed inzetten in mijn werk als rector hier.’

 Leren van elkaar

Op de vraag wat er momenteel speelt bij het A. Roland Holst College, zegt René: ‘we zijn een innovatieve school. We zijn altijd bezig met hoe we het onderwijs kunnen vernieuwen, met behoud van kwaliteit. Bijvoorbeeld door in samenwerking met de Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht te kijken naar hoe we de leerlingen zo goed mogelijk voor kunnen bereiden op hun vervolgopleiding. Ik geloof sterk in investeren in de professionalisering van docenten. Samen opgaan in nieuwe ontwikkelingen. Voor de komende periode gaan we aan de slag met digitale geletterdheid en formatief waarderen. Ook weer in samenwerking met de opleidingsinstituten. Studenten die zich verbinden aan deze twee thema’s helpen om dit binnen de school verder te brengen. Zij halen studiepunten en wij leren ervan. Een klassieke win-win.’

Eigen inbreng

Zelf vindt René het prettig werken bij het Roland Holst, dat onder de Gooise Scholen Federatie valt. ‘Ik ben onder andere erg blij met het ontwikkelfonds. Leraren kunnen hun eigen thema inbrengen, gekoppeld aan een schoolontwikkeling. De werkdruk is hoog, dus het is belangrijk om ruimte voor ontwikkeling te creëren. Via het ontwikkelfonds kunnen leraren aan de slag met thema’s die ze zelf leuk vinden en die nuttig zijn voor de school. Dit kunnen vakoverstijgende projecten zijn of projecten die gaan over een onderwijskundig concept. We vragen deelnemers om een project te presenteren aan de hele GSF, zodat de scholen van elkaar kunnen profiteren.’

Samen werven

Wat merkt René van de krapte op de arbeidsmarkt? ‘De respons op vacatures daalt in een rap tempo. Dit betekent minder mensen om uit te kiezen. Vooral bij de bètavakken en bij de eerstegraads moderne vreemde talen.’ Op de prikkelende vraag of dit betekent dat hij moet inleveren op kwaliteit: ‘Misschien kun je niet altijd meer de meest optimale match maken. Vanzelfsprekend moet iemand aan de harde eisen voldoen, maar een optimale invulling zit ook in andere zaken. Bijvoorbeeld of iemand eigenlijk beter bij een traditionelere school past, of bij ons bij Quest (projectmatig onderwijsconcept) of omgekeerd. Bestuursoverstijgend werven betekent dat we over onze eigen schaduw moeten heen stappen. Meer samenwerken, minder concurreren. Nieuwe leraren binnenhalen en bereid zijn met elkaar de beste plek te vinden. Dat hoeft dan niet perse bij een school van het eigen bestuur. Alle kinderen op de juiste plek, met de beste leraar voor hem of haar voor de klas. Dat is het uitgangspunt.’

Nicole Lagendijk

Ze is opgeklommen van leraar Nederlands naar schoolleider van twee scholen van stichting Volant. Daarnaast maakt ze deel uit van het centraal managementteam van Volant. Vanuit die rol vertelt Nicole Lagendijk over carrièrekansen in het onderwijs.

Cors Westerdijk

Anderen helpen in hun ontwikkeling en sport, dat zijn de twee passies van Cors Westerdijk. Bijna 35 jaar geleden was dat zijn drijfveer om sportleraar te worden. Ook nu hij directeur is van Lucent College, een kleinschalige school voor mavo/havo in Hilversum, brengt Cors met hart en ziel leerlingen en leraren tot ontwikkeling.

Eva Casteleijn

‘Je hebt je eigen toko. In het klaslokaal ben jij de baas. Natuurlijk ligt er een curriculum. Dat is de basis en geeft houvast. Maar daarbinnen hebben leraren veel vrijheid als het om het inrichten van de les gaat. Als er iets gebeurt in de wereld, dan spring je daar op in. Verrijk je de lessen. Leraren zijn vaak een beetje eigenwijs. Op een goede manier. Ik moet met goede argumenten als ik iets er iets doorheen wil krijgen.’ Aan het woord is Eva Casteleijn, rector bij Laar & Berg. Een scholengemeenschap voor tweetalig havo en vwo, tussen Hilversum en Laren.

Nigel Sinkeler

Nigel Sinkeler is met zijn 34 jaar een jonge schoolleider. Zijn leercurve verloopt steil, constateert Leraar in het Gooi. Hij ging zelf naar het vmbo en heeft onlangs zijn opleiding voor schoolleider afgerond. Stil zitten doet hij niet, letterlijk en figuurlijk. Hij werkt, is aan het sporten of in de weer met zijn jonge gezin. We gaan in gesprek met Nigel Sinkeler. Hij is, samen met Julia Nieuwenhuis, schoolleider van Yuverta Naarden. Een school voor alle niveaus van het vmbo.

Gerdine Jongeneel

'Toen ik hier kwam heb ik veel werk gemaakt van het voor het voetlicht brengen van de kwaliteiten van deze school. Met een nieuwe huisstijl en website, maar vooral in persoonlijke contacten. Ik wilde graag een uitnodigende school. Een school waar de deuren openstaan, letterlijk en figuurlijk.  Zo dadelijk heb ik nog een gesprek met iemand. Ik heb nu misschien geen concrete vacature voor deze persoon, maar sta altijd open voor een kennismaking.’

Lars Bremekamp

Het had niet veel gescheeld of hij was professioneel skiër geworden. Door een knieblessure ruilde hij, als jonge twintiger, zijn droom van een internationale skicarrière in voor het leraarschap. Dat dit zeker geen tweede keus was, blijkt uit zijn aanstekelijke enthousiasme voor het onderwijs, dat er tijdens het gesprek met Leraar in het Gooi van afspat. Maak kennis met Lars Bremekamp, sinds 3,5 jaar directeur van de Gooise Praktijkschool. Een school in Hilversum waar leerlingen van 12 tot 18 jaar praktijkonderwijs volgen.    

Jeroen Zaagmans

Jeroen Zaagmans is het levende bewijs van iemand die zichzelf binnen de Alberdingk Thijm scholen steeds breder en verder heeft ontwikkeld. Door de sterke samenwerking binnen de Alberdingk Thijm scholen heeft Jeroen volop kansen gekregen én gegrepen. Sinds januari 2020 stuurt hij

Petra Laseur

Na vier jaar met veel plezier wethouder te zijn geweest, was het voor Petra Laseur heel duidelijk; haar  hart ligt in het onderwijs. Ze miste de leerlingen, de ‘buzz’ van de school en de bevlogenheid van de  docenten. Na enkele jaren rector van twee middelbare scholen te zijn geweest, is zij sinds augustus van dit jaar  bestuurder van het SIVOG.

Gerlof Boersma

Een echte onderwijsman, noemt Gerlof Boersma zichzelf. Hij somt als bewijsvoering in razend tempo zijn loopbaan in het onderwijs op. Begonnen als vmbo-docent via teamleider en mbo-directeur naar rector/bestuurder van het Erfgooiers College in Huizen. De regionale aanpak voor docenten in het Gooi voegt wat hem betreft veel toe: ‘Ik geloof niet in concurrentie'.